Oracle Database: Introduction to SQL

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Khoá học này cung cấp cho học viên các khái niệm về quan hệ cơ sở dữ liệu. Từ đó, học viên có thể tạo các câu truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của người dùng và phân quyền cũng như quản lý các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Khoá học cung cấp các kỹ năng cần thiết cho phép các nhà phát triển viết các truy vấn và nhiều thao tác dữ liệu trong bảng và tạo các đối tượng CSDL.
 • Học viên học để kiểm soát các quyền ưu đãi ở mức đối tượng và hệ thống.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Truy vấn hàng và cột dữ liệu từ các bảng với câu lệnh SELECT
 • Tạo câu lệnh truy xuất dữ liệu theo yêu cầu người dùng.
 • Thực hiện các câu lệnh thao tác trên dữ liệu
 • Phân quyền truy cập trên các đối tượng
 • Quản lý các đối tượng trong Schema
 • Truy xuất đối tượng qua Dictionary Views

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho sinh viên CNTT hoặc các sinh viên ngành khác muốn tìm hiểu về cơ sở dữ liệu SQL để tạo nền tảng cho việc trở thành những người phát triển hay quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trong tương lai.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Trước khi tham gia khóa học này, học viên cần có:

 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • Có kiến thức về máy tính và quen thuộc với các khái niệm về quy trình xử lý dữ liệu

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Oracle Database 11g: Administration Workshop 1

CHỨNG NHẬN

 • Kết thúc khóa học, học viên sẽ được chứng nhận hoàn tất khóa học do Oracle University cấp.
 • Học viên đủ kiến thức để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế của Oracle: 1Z0-071_Oracle Database SQL

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM