Khung Quản Trị Dịch Vụ CNTT Dành Cho Cấp Quản Lý - EVN SPC
28/05/2022

Chiều ngày 27/5/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo SmartPro hoàn thành tốt đẹp nội dung đào tạo Khung Quản trị Dịch vụ CNTT dành cho các cán bộ Cấp Quản lý CNTT thuộc Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc Điện lực Miền Nam.  

Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) là một khái niệm cho phép một tổ chức tối đa hóa giá trị kinh doanh từ việc sử dụng công nghệ thông tin.

ITSM coi các dịch vụ CNTT là phương tiện chính để cung cấp và thu được giá trị, trong đó nhà cung cấp dịch vụ CNTT nội bộ hoặc bên ngoài làm việc với các khách hàng doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm về các chi phí và rủi ro liên quan. ITSM hoạt động trong toàn bộ vòng đời của dịch vụ, từ chiến lược ban đầu, thông qua thiết kế, chuyển đổi và đi vào hoạt động trực tiếp. Để đảm bảo chất lượng bền vững của các dịch vụ CNTT, ITSM thiết lập một tập hợp các thực hành, hoặc các quy trình, cấu thành một hệ thống quản lý dịch vụ. Có các tiêu chuẩn công nghiệp, quốc gia và quốc tế về quản lý dịch vụ CNTT, thiết lập các yêu cầu và thông lệ tốt cho hệ thống quản lý.

ITIL là khung kiến thức được chấp nhận và công nhận nhiều nhất về ITSM. ITIL định nghĩa quản lý dịch vụ CNTT là: “Việc triển khai và quản lý các dịch vụ CNTT chất lượng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Việc quản lý dịch vụ CNTT được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ CNTT thông qua sự kết hợp thích hợp giữa con người, quy trình và công nghệ thông tin. ”

ITIL là một khuôn khổ thực hành tốt nhất cung cấp hướng dẫn về cách ITSM có thể được chuyển giao. Mặc dù có một số khuôn khổ và tiêu chuẩn mô tả việc quản lý dịch vụ CNTT, cho đến nay ITIL vẫn được chấp nhận và công nhận rộng rãi nhất trên toàn cầu.

Trong ITIL, có các vai trò chung, chẳng hạn như chủ sở hữu Dịch vụ, cũng như các vai trò cụ thể, chẳng hạn như nhà phân tích Bộ phận Dịch vụ, được yêu cầu trong một giai đoạn vòng đời cụ thể. Trong số các vai trò này là:

 • Chủ sở hữu dịch vụ, Người quản lý dịch vụ - chịu trách nhiệm thiết lập các trách nhiệm đối với vòng đời của các dịch vụ cụ thể;
 • Chủ sở hữu quy trình, Người quản lý quy trình, Người thực hành quy trình - giúp xác định các trách nhiệm trong quản lý và thực hiện các quy trình ITSM;
 • Người thực hiện quy trình: ví dụ: Người quản lý cấu hình, Người quản lý năng lực, Chuyên viên Bàn dịch vụ - mô tả các trách nhiệm cụ thể trong các quy trình và chức năng nhất định.

Chương trình đào tạo ITIL do chuyên gia ITSM SmartPro nghiên cứu, xây dựng, tư vấn, triển khai đào tạo… cung cấp các “best practices” cần thiết giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao về CNTT tại đơn vị mind-map được sơ đồ tổ chức quản trị dịch vụ CNTT linh hoạt, hiệu quả và thành công. 

Một số hình ảnh khóa học

 

Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu khóa học
 • Khái niệm quan trọng về Quản trị Dịch vụ
 • 4 hướng trọng tâm của Quản trị dịch vụ 
 • Hệ thống Giá trị Dịch vụ
 • Chuỗi Giá trị Dịch vụ
 • Hệ Thống Quản trị 
 • Hệ thống Quản trị Chung 
 • Demo Hệ Thống Quản trị Dịch vụ CNTT

Tham khảo chương trình ITIL – PMP – ITSM 

Tư vấn về các giải pháp ITSM cho doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ SmartPro để được tư vấn chi tiết hơn về các chương trình Quản trị Dịch vụ CNTT hoặc cần tư vấn về các giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp qua số HOTLINE 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn.

More
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này
TIN TỨC Xem thêm
Array
(
)