LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Network Cabling Design Professional 12-06 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Professional 05-06 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 07-06 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 12-06 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT-Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 12-07 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Risk Professional 05-07 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 24-06 Thứ 7 8:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
AWS - VMWARE
AWS
Developing on AWS 19-06 Tối 246 8:00 - 17:00
MICROSOFT
AZURE
Microsoft Azure Administrator 10-06 Thứ 7 8:00 - 17:00
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
ANALYTICS & BI
Microsoft Power BI Data Analyst 10-06 Thứ 7 8:00 - 17:00
BIG DATA - AI
Big Data 24-06 Thứ 7 8:00 - 17:00
REDHAT - LINUX
LPI Linux Administration I 01-07 Thứ 7 8:00 - 17:00
(ISC)2
PMI
Project Management Professional 29-07 Thứ 7 8:00 - 17:00
ITIL
Array
(
)