LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Data Centre Professional 10-02 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 02-12 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 18-03 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Hà Nội - Tặng Lệ phí thi CCQT
IT TRAINING
Certified IT Operator 13-04 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified IT Manager 08-07 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
STANDARD/COMPLIANCE
Certified TIA-942 Design Consultant 22-06 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified TIA-942 Internal Auditor 25-06 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 09-12 Tối 246 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 17-12 Tối 35 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
ORACLE (DATABASE)
DEVELOPING
Oracle Database: Program with PL/SQL sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
DBA ADMINISTRATION
Oracle Database 12c: Administration Workshop 17-12 Tối 35 18:00 - 21:00
Oracle Database 12c: RAC Administration sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning 14-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Data Guard Administration sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 21-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
VMWARE
VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage 13-01 Tối 246 18:00 - 21:00
VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7] sales@smartpro.vn 0943 338 846
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.4] sales@smartpro.vn 0943 338 846
MICROSOFT
INFRASTRUCTURE - CLOUD
Installation, Storage, and compute with Windows Server 2016 16-12 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
PRODUCTIVITY
Enabling and Managing Office 365 09-12 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 06-01 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
Advanced Technologies of SharePoint 2016 09-12 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
DATABASE ADMIN & DEV
Adminstering a SQL Database Infrastructure 09-12 Tối 246 18:00 - 21:00
ANALYTICS & BI
Implementing a SQL Data Warehouse 17-12 Tối 35 18:00 - 21:00
Analyzing Data with Power BI 14-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
BIG DATA - AI
IoTs & SmartHome sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
REDHAT - LINUX
Red Hat System Administration I sales@smartpro.vn 0943 338 846
LPI Linux Administration I 16-12 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
(ISC)2
PMI
Project Management Professional 07-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Agile Project Management sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
ITIL
FOUNDATION
Information Technology Infrastructure Library Foundation v3 18-12 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
ON-DEMAND
GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT
IT Service Desk 21-12 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
Triển khai Quản lý Dịch vụ IT chuyên nghiệp sales@smartpro.vn 0943 338 846
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT 16-12 4 ngày 08:00 - 17:00
Xây dựng và Thực thi SMS theo ISO20000 16-12 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
SECURITY
An toàn Thông tin cho Người dùng sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Nhận thức về ISO 27001 sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Nhận thức về PCI-DSS 21-12 Thứ 5 08:00 - 17:00
Chuyên gia triển khai PCI 22-12 Thứ 6 08:00 - 17:00
WEBSITE & DIGITAL MARKETING
Quản trị Website sales@smartpro.vn 0943 338 846
Viết và Biên tập Tin, Bài cho Website sales@smartpro.vn 0943 338 846
DATA ANALYSIS
Business Analyst 09-12 4 ngày 08:00 - 17:00
Xử lý dữ liệu đỉnh cao, làm báo cáo tự động với SQL, VBA và Excel 07-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Promotion off 50%
DEVOPS
Lập trình Python sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Lập trình iOS 14-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Kiểm thử phần mềm ISTQB sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
IT SKILLS
Chief Information Officer – CIO 02-12 2 ngày 8:00 - 17:00 NEW!!!
Quản trị CNTT toàn diện sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
ALADA