LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Data Centre Professional 06-12 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 06-12 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Specialist 11-12 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 18-12 Tối 246 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
ORACLE (DATABASE)
DEVELOPING
Oracle Database: SQL Tuning Workshop 18-12 Tối 246 18:00 - 21:00
MICROSOFT
AZURE
Microsoft Azure Administrator 16-12 Thứ 7 8:00 - 17:00
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
ANALYTICS & BI
Microsoft Power BI Data Analyst 18-12 Tối 246 18:00 - 21:00
PMI
Project Management Professional 06-01 Thứ 7 8:00 - 17:00
ITIL
Array
(
)