LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Network Cabling Design Professional 28-10 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 NEW!!!
Certified Data Centre Professional 02-11 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 09-12 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 09-11 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT-Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 18-11 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Network Cabling Design Professional 28-10 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 NEW!!!
Certified Data Centre Professional 02-11 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 09-12 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 09-11 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT-Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 18-11 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 14-11 Thứ 7 8:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 23-11 Tối 246 18:00 - 21:00
ORACLE (DATABASE)
PaaS
Oracle Cloud Infrastructure
Oracle Cloud Infrastructure Foundation 2020 Associate (1Z0-1085-20) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
Oracle Cloud Infrastructure Developer 2020 Associate (1Z0-1084-20) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
SaaS
ERP Cloud
Oracle Accounting Hub Cloud 2019 Implementation Essentials (1Z0-1060) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
Oracle Project Portfolio Management Cloud 2019 Implementation Essentials (1Z0-1057) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
DBA ADMINISTRATION
Oracle Database 12c: Administration Workshop 21-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
DEVELOPING
Oracle Database: SQL Tuning for Developers 05-12 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 28-11 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
VMWARE
VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage 16-11 Tối 246 18:00 - 21:00
MICROSOFT
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
ANALYTICS & BI
Analyzing Data with Power BI 21-11 Thứ 7 8:00 - 17:00
BIG DATA - AI
IoTs & SmartHome 30-11 Tối 246 18:00 - 21:00
Công nghệ Blockchain 23-11 5 ngày liên tiếp 8:00 - 17:00 NEW!!!
AI - Artificial Intelligence 02-11 5 ngày liên tiếp 8:00 - 17:00 NEW!!!
Big Data 31-10 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 NEW!!!
REDHAT - LINUX
LPI Linux Administration I 21-11 Thứ 7 08:00 - 17:00 Ưu đãi Lệ phí thi!!!
(ISC)2
PMI
Project Management Professional 30-11 Tối 246 18:00 - 21:00 Promotion Off 30%
ITIL
FOUNDATION
Information Technology Infrastructure Library Foundation Version 4 25-11 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Promotion Off 30%
ON-DEMAND
DEVOPS
Lập trình Python 21-11 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00