LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
Data Centre Foundation Certificate sales@smartpro.vn 0943 338 846 TOD - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Professional 17-08 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 08-09 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 21-09 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT-Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 12-08 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Specialist 24-08 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 NEW!!!
Certified TIA-942 Design Consultant 24-08 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified TIA-942 Internal Auditor 27-08 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 07-09 Tối 246 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 29-08 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
ORACLE (DATABASE)
PaaS
Oracle Cloud Infrastructure
Oracle Cloud Infrastructure Foundation 2020 Associate (1Z0-1085-20) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
Oracle Cloud Infrastructure Developer 2020 Associate (1Z0-1084-20) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
SaaS
ERP Cloud
Oracle Accounting Hub Cloud 2019 Implementation Essentials (1Z0-1060) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
Oracle Project Portfolio Management Cloud 2019 Implementation Essentials (1Z0-1057) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 19-09 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
VMWARE
VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage 29-08 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
MICROSOFT
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
ANALYTICS & BI
Implementing a SQL Data Warehouse 22-08 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
REDHAT - LINUX
LPI Linux Administration I 22-08 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Ưu đãi Lệ phí thi!!!
(ISC)2
PMI
Project Management Professional 29-08 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Promotion Off 30%
ITIL
FOUNDATION
Information Technology Infrastructure Library Foundation Version 4 19-08 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 Promotion Off 30%
ON-DEMAND
GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT
IT Service Desk 29-08 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT 24-08 Tối 246 18:00 - 21:00
DATA ANALYSIS
IT SKILLS
Quản trị CNTT toàn diện 14-09 5 ngày liên tiếp 8:00 - 17:00