LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
DC TRAINING
Certified Data Centre Professional 18-05 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 01-04 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 20-05 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
IT TRAINING
Certified IT Operator 13-04 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified IT Manager 08-07 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
STANDARD/COMPLIANCE
Certified TIA-942 Design Consultant 22-06 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified TIA-942 Internal Auditor 25-06 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 18-04 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
Computer Hacking and Forensic Investigator sales@smartpro.vn 0943 338 846 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 20-04 Tối 246 18:00 - 21:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) sales@smartpro.vn 0943 338 846 Tặng Lệ phí thi CCQT
ORACLE (DATABASE)
DEVELOPING
Oracle Database: Program with PL/SQL 27-04 Tối 246 18:00 - 21:00
DBA ADMINISTRATION
Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 27-04 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning 09-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Oracle Database 12c: RAC Administration sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
DWH
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 18-04 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
Developing on AWS 09-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
VMWARE
VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage 25-04 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
CISCO - JUNIPER
Introduction to the Junos Operating System sales@smartpro.vn 0943 338 846
MICROSOFT
INFRASTRUCTURE - CLOUD
PRODUCTIVITY
Enabling and Managing Office 365 09-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
AZURE
Microsoft Azure Fundamentals 25-04 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
BIG DATA - AI
IoTs & SmartHome sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
REDHAT - LINUX
LPI Linux Administration I 04-04 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
LPI Linux Administration II 06-04 5 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00
(ISC)2
PMI
Project Management Professional 19-04 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Promotion Off 30%
Agile Project Management sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
ITIL
FOUNDATION
Information Technology Infrastructure Library Foundation v3 23-05 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Promotion Off 30%
ON-DEMAND
GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT
IT Service Desk 23-05 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
SECURITY
Xây dựng Chính sách An toàn thông tin theo ISO 27001 sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Nhận thức về ISO 27001 sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
DATA ANALYSIS
Business Analyst sales@smartpro.vn 0943 33 88 46
Xử lý dữ liệu đỉnh cao, làm báo cáo tự động với SQL, VBA và Excel 13-04 Tối 246 18:00 - 21:00 Promotion off 50%
IT SKILLS
Quản trị CNTT toàn diện 11-05 Tối 246 0943 33 88 46
ALADA