LỊCH KHAI GIẢNG 

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ
EPI (DATA CENTER)
Data Centre Foundation Certificate 29-07 2 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Professional 06-07 2 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Specialist 08-07 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Expert 20-07 5 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT-Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Manager 15-07 3 Ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 VILT - Tặng Lệ phí thi CCQT
Certified Data Centre Facilities Operations Specialist 27-07 3 ngày liên tiếp 08:00 - 17:00 NEW!!!
EC-COUNCIL (CYBERSECURITY)
Certified Ethical Hacker 20-06 Thứ 7 8:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
CompTIA
CompTIA Security+ 04-07 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00 Tặng Lệ phí thi CCQT
ORACLE (DATABASE)
PaaS
Oracle Cloud Infrastructure
Oracle Cloud Infrastructure Foundation 2020 Associate (1Z0-1085-20) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
Oracle Cloud Infrastructure Developer 2020 Associate (1Z0-1084-20) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
SaaS
ERP Cloud
Oracle Accounting Hub Cloud 2019 Implementation Essentials (1Z0-1060) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
Oracle Project Portfolio Management Cloud 2019 Implementation Essentials (1Z0-1057) sales@smartpro.vn 0943 338 846 CLS-Tặng Lệ phí thi CCQT
AWS - VMWARE
AWS
Architecting on AWS 27-06 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
VMWARE
VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage 04-07 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7] 29-06 5 ngày 8:00 - 17:00
MICROSOFT
DATA MANAGEMENT & DATA ANALYTICS
DATABASE ADMIN & DEV
Querying Data with Transact-SQL 15-06 Tối 246 18:00 - 21:00
Adminstering a SQL Database Infrastructure 16-06 Tối 35 18:00 - 21:00
ANALYTICS & BI
Implementing a SQL Data Warehouse 04-07 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
Analyzing Data with Power BI 20-06 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
REDHAT - LINUX
LPI Linux Administration I 20-06 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00
(ISC)2
Certified Information Systems Security Professional 29-06 5 ngày liên tiếp 8:00 - 17:00
PMI
Project Management Professional 27-06 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Promotion Off 30%
ITIL
FOUNDATION
Information Technology Infrastructure Library Foundation Version 4 13-06 Thứ 7 hàng tuần 08:00 - 17:00 Promotion Off 30%
ON-DEMAND
GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT
IT Service Desk 13-06 Thứ 7 hàng tuần 8:00 - 17:00
Chiến lược và Kiến trúc Tổng thể Hệ thống CNTT 06-07 Tối 246 18:00 - 21:00
DATA ANALYSIS
Xử lý dữ liệu đỉnh cao, làm báo cáo tự động với SQL, VBA và Excel 27-06 Sáng thứ 7 hàng tuần 8:00 - 12:00 Promotion off 50%
IT SKILLS
Quản trị CNTT toàn diện 24-06 Tối 246 18:00 - 21:00