Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

THỜI LƯỢNG: 4 ngày (~32 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các Chuyên gia CNTT về cách quản lý khối lượng công việc và dịch vụ cốt lõi của Windows Server bằng công nghệ tại chỗ, kết hợp và đám mây. Khóa học hướng dẫn cách triển khai và quản lý các giải pháp tại chỗ và kết hợp như nhận dạng, quản lý, tính toán, kết nối mạng và lưu trữ trong môi trường kết hợp Windows Server.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Sử dụng các kỹ thuật và công cụ quản trị trong Windows Server.
 • Xác định các công cụ được sử dụng để triển khai các giải pháp hybrid, bao gồm Windows Admin Center và PowerShell.
 • Thực hiện các dịch vụ định danh trong Windows Server.
 • Triển khai định danh trong các kịch bản kết hợp, bao gồm Azure AD DS trên Azure IaaS và quản lý AD DS.
 • Tích hợp Azure AD DS với Azure AD.
 • Quản lý các dịch vụ hạ tầng mạng.
 • Triển khai Azure VMs chạy Windows Server và cấu hình mạng, lưu trữ.
 • Quản trị và điều hành Windows Server IaaS Virtual Machine từ xa.
 • Quản lý và duy trì các máy ảo Azure chạy Windows Server.
 • Cấu hình máy chủ tập tin và lưu trữ.
 • Triển khai File Services trong hybrid scenarios, sử dụng Azure Files và Azure File Sync.

YÊU CẦU KHÓA HỌC

Trước khi tham dự khóa học này, học viên cần có các kiến thức hoặc kinh nghiệm tương đương như sau:

 • Có kinh nghiệm quản trị hệ điều hành Windows Server và khối lượng công việc của Windows Server trong các tình huống tại chỗ (on-premises,) bao gồm AD DS, DNS, DFS, Hyper-V và File và Storage Services
 • Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý Windows Server thông dụng
 • Kiến thức cơ bản về tính toán, lưu trữ, kết nối mạng và các công nghệ ảo hóa cốt lõi của Microsoft.
 • Có kinh nghiệm và những kiến thức cốt lõi về các công nghệ mạng như địa chỉ IP, độ phân giải và Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về Microsoft Hyper-V và các khái niệm cơ bản về ảo hóa máy chủ.
 • Kinh nghiệm cơ bản về triển khai và quản lý các dịch vụ IaaS trong Microsoft Azure
 • Kiến thức nền tảng về Azure Active Directory
 • Có kinh nghiệm làm việc thực tế với các hệ điều hành Windows client như Windows 10 hoặc Windows 11
 • Trải nghiệm cơ bản với Windows PowerShell

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)