Chương trình đào tạo PECB - ISC2 - ISACA

PECB

PECB là tổ chức cung cấp các chương trình đào tạo và cấp chứng nhận theo ISO / IEC 17024 cho các học viên trên nhiều lĩnh vực. Là một đơn vị toàn cầu cung cấp các sản phẩm về đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ, PECB giới thiệu các kiến ​​thức chuyên môn của mình trên nhiều lĩnh vực đa dạng bao gồm Bảo mật thông tin, Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu, Tính liên tục trong kinh doanh, Quản lý chất lượng và dịch vụ, Quản lý rủi ro, Sức khỏe và An toàn, và Phát triển bền vững.

Information Security
Information Security Managemet Systems based on ISO/IEC 27001
Information Security Controls- Best Practices based on ISO/IEC 27002
Information Security Risk Management based on ISO/IEC 27005
Information Security Incidenet Management based on ISO/IEC 27035
Cybersecurity
Cybersecurity based on ISO/IEC 27032
ISO/ IEC 27033 Lead Network Security Manager
Continuity, Resilience and Recovery
Governance, Risk and Compliance
Privacy and Data Protection
Quality and Management
Customize/Ondemand

ISC2

(ISC) ² là Hiệp hội thành viên phi lợi nhuận quốc tế cho các nhà lãnh đạo an ninh thông tin và kết nối các chuyên gia trao đổi mọi khía cạnh của bảo mật thông tin. Chứng chỉ CISSP là một trong những chứng chỉ được đánh giá cao của ISC2 mà cộng đồng các nhà lãnh đạo an ninh thông tin và bảo mật luôn hằng mong muốn sở hữu. CISSP chứng minh bạn có kiến thức sâu và rộng cần thiết cho việc thiết kế, thực hiện và quản lý một chương trình an ninh mạng tốt nhất.

Leardership & Operations

ISACA

Là hiệp hội toàn cầu, độc lập, phi lợi nhuận, ISACA tham gia vào việc phát triển, áp dụng và sử dụng các kiến thức và thực tiễn hàng đầu trong ngành được chấp nhận trên toàn cầu cho các hệ thống thông tin. Trước đây được gọi là Hiệp hội kiểm toán và kiểm soát hệ thống thông tin, ISACA ngày nay phản ánh phạm vi mở rộng hơn của các chuyên gia quản trị phục vụ cho hệ thống CNTT.

IT Governance
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
TIN TỨC Xem thêm
Hãng CNTT
Array
(
)