Certified Information Systems Auditor (CISA)

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chứng nhận CISA là một chứng nhận được biết đến trên toàn cầu đối với các chuyên gia bảo mật,  đảm bảo và kiểm soát kiểm toán. Trở thành một chuyên gia CISA được chứng nhận sẽ cho thấy được kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức kiểm toán của học viên, cũng như chứng minh được khả năng đánh giá các lỗ hổng, báo cáo về sự tuân thủ và kiểm soát trong doanh nghiệp.

Khóa học CISA sẽ chuẩn bị cho học viên các kiến thức cần thiết để vượt qua bài thi cấp chứng nhận bằng cchs cung cấp cho họ các kỹ thuật thiết kế giảng dạy và các hoạt động tương tác đã được chứng minh. Khóa học bao gồm 5 domain chính, và mỗi một phần tương ứng trực tiếp với công việc thực tế của một CISA.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

  • Có được hiểu biết sâu rộng về kiểm toán IS và đảm bảo các hướng dẫn và các tiêu chuẩn.
  • Phát triển kiến thức thực tiễn về 5 miền kiến thức của CISA.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các chuyên gia mong muốn có được chứng nhận CISA
  • Các kiểm toán tài chính chuyển sang kiểm toán về IT
  • Các chuyên gia IT chuyển sang kiểm toán về IT
  • Thay đổi nghề nghiệp cấp trung
  • Sinh viên sắp tốt nghiệp

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  07/12/2020
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM