JNCIA-Routing & Switch

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC                                                                                                         

 • Khóa học được thiết kế 5 ngày tương đương 40 giờ, nhằm cung cấp cho học viên các yêu cầu về kiến thức nền tảng về hệ điều hành JUNOS (Juniper Opertion System) và cấu trúc định tuyến (Routing), chuyển mạch (Switching) trên nền tảng hệ điều hành Junos.
 • Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về các nhóm thiết bị Junos và thảo luận về các thành phần kiến trúc chính của phần mềm. Các chủ đề chính bao gồm các tùy chọn giao diện cho người dùng, tập trung chính vào CLI (command-line interface), nhiệm vụ cấu hình thường được kết hợp với các thiết lập ban đầu của thiết bị, cấu hình giao diện cơ bản với các ví dụ về cấu hình, cấu hình hệ thống phụ và giám sát cũng như duy trì hoạt động cơ bản trên các thiết bị Junos. Khóa học còn giúp học viên tìm hiểu các kiến thức về định tuyến cơ bản và ví dụ về việc cấu hình bao gồm các khái niệm về general routing, routing policy và bộ lọc tường lửa (firewall filters). Thông qua các bài hướng dẫn và thực hành lab, học viên sẽ có kinh nghiệm về việc cấu hình và giám giám sát hệ điều hành Junos cũng như theo dõi các hoạt động của thiết bị.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả kiến trúc thiết kế đơn giản của hệ điều hành Junos
 • Thực hiện các tác vụ, cấu hình cơ bản trong việc cấu hình cũng như trong hoạt động CLI
 • Giám sát hoạt động cơ bản cho hệ điều hành Junos và các thiết bị của nó
 • Viết và ứng dụng bộ lọc tường lửa (firewall filters)
 • Mô tả hoạt động và cấu hình cho unicast RPF (reverse path forwarding)
 • Mô tả, cấu hình và giám sát static, aggregate, và generated routes.
 • Mô tả, cấu hình và chia sẻ routes giữa các routing instances (share routes between routing instances)
 • Mô tả các khái niệm và hoạt động của cân bằng tải (load balancing)
 • Giới thiệu, mô tả vai trò của OSPF
 • Cấu hình, giám sát và khắc phục sự cố OSPF
 • Mô tả BGP và các hoạt động cơ bản của nó
 • Liệt kê các bước trong thuật toán BGP route selection
 • Cấu hình và giám sát BGP.
 • Mô tả các khái niệm và ứng dụng của IP tunneling
 • Giải thích các hoạt động cơ bản của GRE (generic routing encapsulation) và IP-IP tunnels (IP over IP tunnels)
 • Cấu hình và theo dõi GRE và IP-IP tunnels
 • Mô tả các tính năng HA (high availability) khác nhau được hỗ trợ bởi hệ điều hành Junos
 • Cấu hình và theo dõi một số điểm nổi bật của tính năng HA (high availability features)
 • Liệt kê các lợi ích của việc triển khai switched LANs
 • Mô tả các điều khoản và cân nhắc thiết kế cho switched LANs
 • Cấu hình các giao diện cho hoạt động chuyển mạch trong Lớp 2 (Layer 2 switching)
 • Giải thích các khái niệm về VLAN
 • Mô tả hoạt động của chế độ access và trunk port trên Switch
 • Cấu hình và giám sát VLANs;
 • Mô tả voice VLAN và các khái niệm native VLAN
 • Mô tả, Cấu hình và giám sát inter-VLAN routing
 • Giải thích và cấu hình spanning tree STP và RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).
 • Mô tả, cấu hình và giám sát BPDU (bridge protocol data unit), vòng lặp (loop) và các tính năng bảo vệ root (root protection)
 • Liệt kê, mô tả và cấu hình các tính năng bảo mật cổng khác nhau (port security features)
 • Mô tả, Cấu hình và giám sát storm control.
 • Mô tả các khái niệm cơ bản và chi tiết các hoạt động của khung máy ảo (virtual chassis)
 • Triển khai khung máy ảo (virtual chassis) với nhiều EX4300 switches
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học này dành cho những ai có trách nhiệm cấu hình và giám sát các thiết bị chạy trên hệ điều hành Junos

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Học viên cần có kiến thức cơ bản về mạng và hiểu về các mô hình tham chiếu Open Systems Interconnection (OSI) và bộ giao thức TCP/IP

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Thực hành 100% trên thiết bị thực như Router MX/J serial; Switch EX serial.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • JUNOS BASE: 2 ngày (16 giờ)
 • JUNOS Enterprise Routing: 2 ngày (16 giờ)
 • JUNOS Enterprise Switching: 1 ngày (8 giờ)
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM