Junos Enterprise Switching

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC                                                                                                         

Khóa học này được thiết kế trong 5 ngày học, cung cấp cho học viên các kiến thức về chuyển mạch trung gian và các ví dụ về cấu hình sử dụng Junos Enhanced Layer 2 Software. Nội dung tiêu biểu trong khóa học này bao gồm tổng quan về các khái niệm và hoạt động của chuyển mạch, mạng LAN ảo (VLAN), STP (Spanning Tree Protocol), các tính năng bảo mật cổng và thiết bị, và tính năng HA (high availability). Thông qua các bài hướng dẫn và thực hành lab, học viên sẽ có kinh nghiệm về cấu hình và giám sát hệ điều hành Junos cũng như theo dõi các hoạt động của thiết bị.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Liệt kê các lợi ích của việc triển khai switched LANs
 • Mô tả các khái niệm và các hoạt động của transparent bridging
 • Mô tả các điều khoản và cân nhắc thiết kế cho switched LANs
 • Liệt kê các nền tảng enterprise hỗ trợ chuyển mạch trong lớp 2
 • Cấu hình các giao diện cho hoạt động chuyển mạch trong Lớp 2 (Layer 2 switching)
 • Hiển thị và diễn giải bảng chuyển mạch Ethernet (Ethernet switching table)
 • Giải thích các khái niệm về VLAN
 • Mô tả hoạt động của chế độ access và trunk port trên Switch
 • Cấu hình và giám sát VLANs
 • Mô tả voice VLAN và các khái niệm native VLAN
 • Giải thích các hoạt động inter-VLAN routing
 • Cấu hình và giám sát inter-VLAN routing
 • Giải thích khi nào cần spanning tree
 • Mô tả các hoạt động của giao thức STP và RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
 • Liệt kê một số ưu điểm của việc sử dụng RSTP và STP
 • Cấu hình và theo dõi RSTP.
 • Mô tả, cấu hình và giám sát BPDU (bridge protocol data unit), vòng lặp (loop) và các tính năng bảo vệ root (root protection)
 • Liệt kê và mô tả các tính năng bảo mật cổng khác nhau (port security features)
 • Cấu hình và theo dõi tính năng bảo mật cổng khác nhau
 • Mô tả tính năng storm control
 • Cấu hình và giám sát storm control.
 • Mô tả bộ lọc tường lửa (firewall filter) hỗ trợ cho EX Series Ethernet Switches
 • Triển khai và theo dõi hiệu ứng của firewall filter
 • Liệt kê và mô tả một số tính năng thúc đẩy tính khả dụng cao
 • Cấu hình và giám sát các tính năng HA (high availability)
 • Mô tả các khái niệm cơ bản và chi tiết các hoạt động của khung máy ảo (virtual chassis)
 • Triển khai khung máy ảo (virtual chassis) với nhiều EX4300 switches
 • Giải thích các khái niệm về ERPS (Ethernet Ring Protection Switching).
 • Cấu hình và giám sát ERPS.
 • Giải thích các khái niệm về MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).
 • Cấu hình và giám sát MSTP.
 • Khám phá, cấu hình, và khắc phục sự cố EX Series switches sử dụng Junos Space Network Director

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học này dành cho những ai có trách nhiệm cấu hình và giám sát các thiết bị chuyển mạch EX Series chạy trên Junos ELS

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Học viên cần có kiến thức về mạng cơ bản và hiểu về mô hình tham chiếu Open Systems Interconnection (OSI) và bộ giao thức TCP/IP.
 • Học viên nên tham gia khóa học “Junos Operating System (IJOS)” trước khi tham gia khóa học này.

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Junos Intermediate Routing (JIR)
 • Advanced Junos Enterprise Switching (AJEX)

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM