LPI Linux Administration II

THỜI LƯỢNG: 10 ngày (~80 giờ) 

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

LPIC-2 là chứng chỉ thứ hai trong hệ thống chứng chỉ nhiều cấp độ của LPI. Qua khóa học này, học viên được trang bị các kiến thức để có thể quản lý các mạng hỗn hợp vừa và nhỏ.

Khóa học cung cấp cho học viên, những người đã biết sử dụng Linux một cách cơ bản, những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ thống Linux sâu hơn chẳng hạn như biết rõ quá trình khởi động hệ thống, biên dịch kernel, bảo trì hệ thống, quản lý mạng và xử lý sự cố. Khóa học còn đem đến cho học viên những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Bảo mật, Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, … Các công nghệ liên quan đến phần cứng như LVM, RAID, UPS, … cũng nằm trong nội dung của chương trình này

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

  • Nâng cao triển khai quản trị hệ thống gồm các nhiệm vụ chung liên quan đến nhân hệ điều hành Linux (Linux kernel), khởi động lại và duy trì hệ thống;
  • Nâng cao quản lý các khối lưu trữ và hệ thống tập tin cũng như nâng cao mạng, tính xác thực và bảo mật hệ thống bao gồm firewall và VPN;
  • Cài đặt và cấu hình dịch vụ mạng cơ bản, bao gồm DHCP, DNS, SSH, Web Server, file server sử dụng FPT, NFS và sử dụng FPT, NFS và Samba, truyền tải email;
  • Giám sát và tư vấn quản lý về tự động hóa và mua hàng

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học được thiết kế dành cho:

  • Bất kỳ ai quan tâm hoặc đã biết sử dụng Linux ở cấp độ cơ bản và muốn tìm hiểu sâu hơn về Linux.
  • Bất kỳ ai đang làm việc với vai trò quản trị hệ thống, vận hành và khắc phục các sự cố trên các máy trạm và máy chủ Linux
  • Những ai yêu thích và muốn trang bị kiến thức để thi lấy chứng chỉ quốc tế LPI 2

ĐIỀU KIỆN THAM GIA       

  • Học viên cần hoàn tất chương trình đào tạo của Linux Administration I trước khi tham gia khóa học này.

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

  • LPI Linux Administration I
  • LPI Linux Administration III

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM