Microsoft Azure Fundamentals

THỜI LƯỢNG: 1 ngày (~8 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Khóa học này cung cấp các kiến thức ở mức độ cơ bản về dịch vụ đám mây và cách các dịch vụ đó được cung cấp trên Microsoft Azure. Khóa học có thể được xem như một bước đầu tiên trong việc tìm hiểu về các dịch vụ đám mây và Microsoft Azure trước khi tham gia các khóa học dịch vụ đám mây Microsoft Azure hoặc Microsoft.
 • Khóa học bao gồm các khái niệm tổng quan về điện toán đám mây cũng như các mô hình và dịch vụ chung của điện toán đám mây như: Public, Private và IaaS (Hybrid cloud and Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) và SaaS (Software-as-a-Service)
 • Khóa học cũng bao gồm một số dịch vụ và giải pháp cốt lõi của Azure, cũng như các dịch vụ chính của Azure liên quan đến bảo mật, quyền riêng tư, sự tuân thủ và tin cậy. Cuối cùng, nó sẽ bao gồm giá cả và các dịch vụ hỗ trợ sẵn có của Azure.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu các khái niệm tổng quan về điện toán đám mây
 • Hiểu các dịch vụ cốt lõi sẵn có trên Microsoft Azure
 • Hiểu về bảo mật, quyền riêng tư, sự tuân thủ và tin cậy trên Microsoft Azure
 • Hiểu các mô hình về giá, hỗ trợ sẵn có của Microsoft

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khóa học phù hợp với những ai muốn tìm hiểu và muốn học về Microsoft Azure

YÊU CẦU KHÓA HỌC

 • Khóa học không yêu cầu điều kiện tiên quyết khi tham gia khóa học này.
 • Kinh nghiệm kỹ thuật CNTT không bắt buộc, tuy nhiên nếu có kiến thức tổng quan hoặc kinh nghiệm về CNTT sẽ là một lợi thế khi tham gia khóa học này.

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Cloud Concepts

 • Learning Objectives
 • Why Cloud Services?
 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS)
 • Public, Private, and Hybrid cloud models

Module 2: Core Azure Services

 • Core Azure architectural components
 • Core Azure Services and Products
 • Azure Solutions
 • Azure management tools

Module 3: Security, Privacy, Compliance and Trust

 • Securing network connectivity in Azure
 • Core Azure Identity services
 • Security tools and features
 • Azure governance methodologies
 • Monitoring and Reporting in Azure
 • Privacy, Compliance and Data Protection standards in Azure

Module 4: Azure Pricing and Support

 • Azure subscriptions
 • Planning and managing costs
 • Support options available with Azure
 • Service lifecycle in Azure
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  30/05/2020
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM