Networking with Windows Server 2016

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong 5 ngày tham gia khóa học, học viên sẽ được cung cấp các kỹ năng cơ bản về mạng nhằm đáp ứng yêu cầu của việc triển khai và hỗ trợ Windows Server 2016 trong hầu hết các doanh nghiệp. Khóa học bao gồm các nguyên tắc IP cơ bản, các công nghệ truy cập từ xa, và các nội dung nâng cao bao gồm Software Defined Networking.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Lên kế hoạch và triển khai một mạng IPv4.
 • Triển khai Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) và IPv6.
 • Triển khai Domain Name System (DNS).
 • Triển khai và quản lý địa chỉ IP (IPAM).
 • Lên kế hoạch truy cập từ xa
 • Triển khai DirectAccess.
 • Triển khai mạng riêng ảo (VPNs).
 • Thực hiện kết nối mạng cho nhiều chi nhánh văn phòng.
 • Cấu hình các tính năng mạng nâng cao.
 • Thực hiện Software Defined Networking.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Những nhà quản trị mạng đang có nhu cầu củng cố các kỹ năng hiện có và học về các thay đổi và chức năng trong kỹ thuật mạng mới của Windows Server 2016.
 • Các nhà quản trị hệ thống và hạ tầng với các kiến thức cơ bản về mạng – những người đang mong muốn có được các kiến thuwcscow bản và nâng cao về mạng và các kỹ năng của Windows Server 2016.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Có kinh nghiệm làm việc với Windows Server 2008 hay Windows Server 2012
 • Có kinh nghiệm làm việc với môi trường hạ tầng doanh nghiệp Windows Server
 • Có kinh nghiệm về các mẫu Open Systems Interconnection (OSI)
 • Hiểu biết về các thành phần và kỹ thuật mạng cơ bản như cabling, routers, hubs, và switches
 • Quen thuộc với các kiên trúc và giao thức mạng như local area networks (LANs), wide area networks (WANs) và wireless networking
 • Có một số hiểu biết về giao thức TCP/IP, địa chỉ và độ phân giải tên

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • 10967A: Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM