Nhận Thức Và Ứng Dụng Căn Bản Về IPv6

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

  • Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về nhận thức sự cần thiết cho việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6.
  • Hiểu biết được hoạt động của giao thức IPv6.
  • Nắm bắt được dòng chảy công nghệ IPv4/IPv6 trong sự phát triển Internet trong tương lai. Từ đó đưa ra được kế hoạch chính sách lộ trình áp dụng chuyển đổi phù hợp cho đơn vị mình.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cán bộ phụ trách CNTT, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)