Chương trình đào tạo Governance of Enterprise IT

Khái  niệm Quản trị CNTT được rộ lên vào cuối những năm 60 ở Châu Âu bởi Ủy Ban Quản trị và Điều hành Thông tin và chủ đề này không ngừng phát triển cho đến ngày nay - đặc biệt được chú trọng trong cuộc cách mạng số 4.0 toàn cầu. Xuất phát từ nhu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn hệ thống IT, đây là mô tuýp hiệu quả nhằm tương thích giữa việc đầu tư - cải tiến công nghệ - hệ thống - đội ngũ quản trị IT với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hiện tại, khái niệm GEIT (Governance of Enterpirse IT) phát triển theo 3 mục tiêu:

  • Đảm bảo thực hiện lợi ích
  • Tối ưu hóa tài nguyên
  • Tối ưu hóa rủi ro

Quan điểm toàn diện về sáng kiến đổi mới hệ thống IT đảm bảo cho các dự án IT được phê duyệt sẽ mang lại giá trị cho doanh nghiệp, với chi phí hợp lý, rủi ro chấp nhận được ROI hoặc tỉ suất sinh lợi trên đầu tư VOI cao.

Với mục đích phát triển năng lực cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia SmartPro đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu, phân tích GAP cùng với kinh nghiệm triển khai dự án thực tế liên quan, chúng tôi đã phát triển đa dạng các chương trình đào tạo về GEIT cho khách hàng. 

Xem thêm
IT Service Management
EA
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
TIN TỨC Xem thêm
Chương trình On-demand
Array
(
)