Chương trình đào tạo Data Analysis

Khái  niệm Business Analyst (BA) - Chuyên gia Phân tích Nghiệp vụ đã du nhập vào Việt Nam đã hơn 10 năm nhưng đội ngũ BA sơ khai tập trung nhiều ở các công ty bảo hiểm lớn, ngân hàng và các doanh nghiệp FDI với các tên gọi như: Business Analyst, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Chuyên viên phân tích kinh doanh… nhưng số lượng các bạn BA tập trung nhiều nhất vẫn là các doanh nghiệp sản xuất và gia công phần mềm với tên gọi IT Business Analyst.

Business Analyst – BA ra đời với vai trò như một phụ tá đắc lực của lãnh đạo và các trưởng bộ phận, vì họ là người có đầy đủ kiến thức và thành thục kỹ năng trong việc nghiên cứu, phân tích các vấn đề của doanh nghiệp nhằm mục tiêu tìm ra các cơ hội hoặc thách thức cho toàn hệ thống, từng mảng hoặc từng khâu trong doanh nghiệp. Theo đó, họ sẽ đưa ra các giải pháp đề xuất giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt các cơ hội hoặc giải quyết các thách thức một cách nhanh chóng. Business Analyst là người tạo ra sự thay đổi trong doanh nghiệp.
 

Xem thêm
Business Analysis
Data Analysis
TIN TỨC Xem thêm
Chương trình On-demand
Array
(
)