Chương trình đào tạo DevOps

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. DevOps là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận hành nhằm mục tiêu thay đổi và cải tiến mối quan hệ giữa hai quá trình này. DevOps là sự giao thoa giữa lập trình phần mềm và quản lý hệ thống để vận hành phần mềm và là mô hình phát triển tiếp theo hỗ trợ Agile.

Khái niệm DevOps ngày càng phổ biến và được áp dụng rộng rãi, đồng thời đã có những bằng chứng thuyết phục khi đem lại những lợi ích “khủng” cho doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu vận hành một dự án phần mềm.

Kiểm thử Phần mềm
Lập trình
DevOps
TIN TỨC Xem thêm
Chương trình On-demand
Array
(
)