Chương trình đào tạo Network & System

Hạ tầng CNTT bao gồm các thành phần sau:

  • Phần cứng: là các thiết bị có hình dáng, có thể cầm nắm được, chẳng hạn như máy tính, máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng,…
  • Phần mềm: là các chương trình máy tính, không có hình dạng, chẳng hạn như hệ điều hành, ứng dụng phần mềm,…
  • Mạng: là hệ thống các máy tính có thể kết nối và chia sẻ thông tin, chẳng hạn như mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), mạng Internet,…

Hạ tầng CNTT cung cấp nền tảng và tiện ích cho việc lưu trữ, xử lý và truyền dữ liệu, cũng như cho việc chạy các ứng dụng và dịch vụ CNTT. Quản trị hạ tầng CNTT là thực hiện các công việc cài đặt, thiết lập, vận hành, sửa chữa, nâng cấp hoặc bảo trì các thành phần của hạ tầng CNTT trong các cơ quan, tổ chức. Nhiệm vụ của người quản trị hạ tầng CNTT là đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn của hệ thống CNTT, đồng thời đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của người dùng.

Các chương trình đào tạo Quản trị Network & System tại SmartPro được đội ngũ chuyên gia hạ tầng và hệ thống CNTT nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế dự án và giảng dạy cho nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng phù hợp với nhu cầu và đáp ứng hiệu quả công việc.

Các chương trình được thiết kế hơn 70% thời lượng thực hành trên môi trường lab mô phỏng hoặc trên thiết bị thực tế. Hình thức triển khai đa dạng on-premise hoặc online tùy theo nhu cầu đào tạo của khách hàng.

Xem thêm
Network
TIN TỨC Xem thêm
Chương trình On-demand
Array
(
)