Kỹ năng Giám sát và Phân tích An toàn mạng

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Khóa học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng giám sát và phân tích thông tin trên không gian mạng thông qua việc sử dụng các công cụ giám sát kết hợp với kỹ năng phân tích thông tin an ninh mạng.
  • Trang bị cho học viên kỹ năng lập dự án và xây dựng báo cáo giám sát an ninh thông tin trên không gian mạng.
  • Hoàn tất khóa học, học viên sẽ nắm rõ kỹ thuật giám sát và phân tích thông tin trên không gian mạng đồng thời có thể tự mình lập và triển khai dự án giám sát an ninh thông tin mạng.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cán bộ Quản trị hệ thống, Quản trị bảo mật, Chuyên gia bảo mật, Kỹ sư bảo mật, Quản trị mạng…

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM