Advanced Junos Security

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC                                                                                                         

Khóa học được thiết kế 5 ngày học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức để xây dựng dịch vụ Junos Security (JSEC) hiện tại, giúp học viên hiểu sâu hơn về tính bảo mật của Junos và các tính năng bảo mật ở các thế hệ mới (next generation).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Minh họa hiểu biết về các khái niệm được đề cập trong điều kiện tiên quyết của khóa học Junos Security
 • Mô tả các hình thức bảo mật khác nhau được hỗ trợ bởi hệ điều hành Junos     
 • Triển khai các tính năng của bộ ứng dụng AppSecure, bao gồm AppID, AppFW, AppTrack, AppQoS, và SSL Proxy
 • Cấu hình các tùy chỉnh về application signatures.
 • Mô tả các xử lý bảo mật ở lớp 2 so với lớp 3
 • Triển khai các tính năng bảo mật cho các thế hệ mới (next generation) tại Lớp 2
 • Minh họa các hoạt động của LSYS (Logical Systems)
 • Mô tả các kiểu routing instance types trong Junos được sử dụng cho ảo hóa
 • Triển khai virtual routing instance trong cài đặt bảo mật
 • Mô tả và cấu hình giữa route sharing và routing instances sử dụng các giao diện của logical tunnel
 • Cấu hình và thảo luận về Sky ATP cũng như chức năng của nó trong mạng
 • Mô tả và cấu hình các chức năng UTM
 • Thảo luận về IPS và các chức năng của nó trong mạng
 • Triển khai các chính sách IPS
 • Mô tả và triển khai SDSN và Policy Enforcer trong một mạng
 • Mô tả các mục tiêu của SSL proxy
 • Triển khai client-protection SSL proxy.
 • Triển khai server-protection SSL proxy
 • Mô tả và triển khai vai trò của người dùng sử dụng tường lửa trong hệ thống mạng
 • Minh họa các hoạt động của tường lửa

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho những ai có trách nhiệm triển khai, giám sát và xử lý các thành phần bảo mật Junos

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Học viên cần có kiến thức chuyên sâu về bảo mật và các giao thức mạng TCP/IP. Học viên cần tham dự khóa học “Introduction to the Junos Operating System (IJOS) và Junos Security (JSEC)” trước khi tham gia khóa học này

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

JNCIE-SEC Bootcamp

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM