Junos Security

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC                                                                                                         

Khóa học thiết kế 5 ngày học giới thiệu đến học viên cách cấu hình, vận hành và triển khai các cổng dịch vụ SRX Series trong môi trường mạng điển hình. Các chủ đề chính trong khóa học này bao gồm: các vùng bảo mật, chính sách bảo mật, NAT (Network Address Translation), IP sec VPNs và chassis clustering.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả cách định tuyến và bảo mật truyền thống
 • Cung cấp tổng quan về các thiết bị SRX Series Services Gateway và kiến trúc phần mềm hệ điều hành Junos
 • Mô tả logical packet flow và session creation được thực hiện bởi các thiết bị SRX Series Services Gateway
 • Mô tả, cấu hình và giám sát các vùng (zones).
 • Mô tả, cấu hình và theo dõi các chính sách bảo mật
 • Khắc phục sự cố bảo mật các vùng và các chính sách của nó
 • Mô tả, cấu hình và giám sát NAT cũng như được triển khai trên nền tảng bảo mât Junos
 • Giải thích các mục tiêu và cơ chế của IP Security (IPsec) VPN
 • Triển khai và giám sát route-based IPsec VPNs
 • Triển khai và giám sát Hub-and-Spoke VPNs, Group VPNs, và ADVPNs.
 • Khắc phục sự cố IPsec VPNs.
 • Mô tả, cấu hình và giám sát chassis clusters.
 • Khắc phục sự cố chassis clusters.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học này mang lại lợi ích cho: Kỹ sư hệ thống mạng, quản trị mạng, kỹ thuật hỗ trợ và reseller

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Học viên cần có kiến thức cơ bản và hiểu về các mô hình tham chiếu OSI (Open Systems Interconnection) và bộ giao thức TCP/IP. Học viên cần hoàn tất khóa “Introduction to the Junos Operating System (IJOS)” hoặc kinh nghiệm tương đương trước khi tham gia khóa học này.  

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

Advanced Junos Security (AJSEC)

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM