Advanced Penetration Testing

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GII THIU KHÓA HC

“APT – Kiểm thử Thâm nhập nâng cao” cung cấp kiến thức, kỹ năng và phạm vi công việc (SOW) cùng với kịch bản kiểm thử thâm nhập nâng cao. Chương trình là tiền đề dành cho các chuyên gia bảo mật chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ LPT - Master.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có kiến thức:

 • Chuẩn bị cho kỳ thi LPT- Master
 • Nắm bắt các kỹ năng kiểm tra thâm nhập và bảo mật chuyên nghiệp
 • Hiển thị các khái niệm nâng cao như quét chống lại hệ thống phòng thủ, xoay vòng, giữa các mạng, triển khai chuỗi proxy và sử dụng web shell.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Kiểm thử thâm nhập
 • Quản trị mạng
 • IT Auditors
 • Kỹ sư bảo mật
 • Tư vấn bảo mật

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Introduction to Vulnerability Assessment and Penetration Testing
 • Information Gathering Methodology
 • Scanning and Enumeration
 • Identify Vulnerabilities
 • Exploitation
 • Post Exploitation
 • Advanced Tips and Techniques
 • Preparing a Report
 • Practice Ranges
 • Government
 • Job Roles
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)