Cơ bản về Mạng trực tuyến

THỜI LƯỢNG: 1 ngày (~8 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mô-đun này đưa ra khái niệm, kĩ năng cơ bản về việc sử dụng các trình duyệt, tìm kiếm thông tin hiệu quả, trao đổi liên lạc trực tuyến và thư điện tử.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu về duyệt web (web browsing) và các khái niệm bảo mật trực tuyến.
 • Sử dụng trình duyệt web (web browser), thiết lập trình duyệt, đánh dấu (bookmark) và kết xuất thông tin từ web.
 • Tìm kiếm thông tin trực tuyến hiệu quả và đánh giá khách quan nội dung trang web.
 • Hiểu về bản quyền (key copyright) và bảo mật dữ liệu.
 • Hiểu khái niệm cộng đồng trực tuyến (online communities), truyền thông (communications) và thư điện tử (e-mail).
 • Gửi, nhận và thiết lập thư điện tử.
 • Sắp xếp và tìm kiếm thư điện tử, sử dụng ứng dụng lịch.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khái niệm trình duyệt web

 • Khái niệm cơ bản
 • An ninh và an toàn

Trình duyệt web

 • Sử dụng trình duyệt web
 • Công cụ và Cài đặt
 • Đánh dấu trang (Bookmark)
 • Sản phẩm từ web (web outputs)
 • Biểu mẫu trên Web

Các thông tin trên web

 • Tìm kiếm
 • Đánh giá khách quan
 • Bản quyền, bảo mật dữ liệu

Khái niệm truyền thông

 • Truyền thông trực tuyến
 • Công cụ truyền thông
 • Khái niệm email

Gửi Email

 • Gửi email
 • Nhận email
 • Công cụ và cài đặt
 • Sắp xếp email
 • Sử dụng Lịch
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)