Sử dụng bảng tính cơ bản

THỜI LƯỢNG: 1 ngày (~8 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mô-đun này giúp học viên hiểu rõ khái niệm về bảng tính và có khả năng sử dụng bảng tính để có kết quả chính xác.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Làm việc và lưu bảng tính (Spreadsheets) với các định dạng khác nhau.
 • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Nhập dữ liệu và tạo danh sách một cách hiệu quả.
 • Lựa chọn, sắp xếp (sort), sao chép, di chuyển và xóa dữ liệu.
 • Chỉnh sửa hàng và cột trong trang tính.
 • Sao chép, di chuyển, xóa và đổi tên trang tính.
 • Tạo công thức toán học và logic bằng cách sử dụng hàm cơ bản của bảng tính; nhận biết các giá trị lỗi trong công thức.
 • Định dạng số và kí tự trong bảng tính.
 • Lựa chọn, tạo và định dạng biểu đồ nhằm diễn tả thông tin một cách sinh động.
 • Thiết lập các trang của bảng tính.
 • Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung bảng tính trước khi in.

LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Nắm vững kĩ năng, khái niệm về xử lý văn bản.
 • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm xử lý văn bản, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm xử lý văn bản hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Sử dụng ứng dụng

 • Làm việc với văn bản
 • Nâng cao hiệu suất

Ô (Cell)

 • Chèn, Chọn lựa
 • Chỉnh sửa, sắp xếp
 • Sao chép, Di chuyển, Xóa

Quản lý bảng tính

 • Dòng và cột
 • Trang tính
 • Bảo mật

Công thức và hàm số

 • Công thức số học
 • Hàm số

Định Dạng

 • Số/Ngày tháng
 • Nội dung
 • Căn lề, hiệu ứng biên

Biểu đồ

 • Lập biểu đồ
 • Chỉnh sửa

Chuẩn bị thành phẩm

 • Cài đặt
 • Kiểm tra và in ấn
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)