Lab Oracle Database 12c – Installation and Administration

THỜI LƯỢNG: 1 năm kể từ ngày kích hoạt

GIỚI THIỆU

Lab Oracle-1Z0-062 sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để đạt được các kỹ năng trong Oracle. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ của bài Lab, bạn sẽ cải thiện kỹ năng thực hành của mình về Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu, Phiên bản cơ sở dữ liệu, Định cấu hình Môi trường mạng Oracle, Quản lý cấu trúc lưu trữ cơ sở dữ liệu, Quản trị bảo mật người dùng, Quản lý không gian, Hoàn tác dữ liệu và Tương tác dữ liệu, thực hiện Kiểm tra cơ sở dữ liệu, Thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu Cấu hình Sao lưu và Phục hồi, Cài đặt Oracle và Tạo và Nâng cấp Cơ sở dữ liệu Oracle.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Người thiết kế cơ sở dữ liệu
  • Kỹ sư hỗ trợ
  • Quản trị kỹ thuật
  • Quản trị cơ sở dữ liệu
  • Quản trị Kho dữ liệu

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
Labs
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM