Các chứng chỉ CompTIA được xem là nền tảng của bất kỳ sự nghiệp CNTT nào

Từ các công việc CNTT cấp độ khởi đầu như Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật hoặc IT help-desk đến Chuyên viên phân tích an ninh mạng và Chuyên viên bảo mật cấp cao – chứng chỉ CompTIA đều phù hợp. Các bài Thực hành Lab trực tiếp của CompTIA bám sát với nội dung của chương trình học và mục tiêu thi lấy chứng chỉ quốc tế, tất cả đều được hướng dẫn sử dụng toàn diện từ các môn học cho người mới bắt đầu đến các môn học nâng cao trong lĩnh vực này.

Hệ thống Labs không giới hạn môi trường thực hành Lab đối với các chứng chỉ CompTIA A+, Network+ hoặc Security+. Các bài thực hành Lab của CompTIA cũng bao gồm Server+, CySA, CASP+, Cloud+, Linux+ và IT.

Môi trường thực hành Lab của CompTIA cho phép người dùng tinh chỉnh và mở rộng các kỹ năng CompTIA bằng cách cung cấp trải nghiệm CompTIA trực tiếp và thực tế.

Các môn thi của CompTIA tích hợp Thực hành Lab trên hệ thống Practice Labs bao gồm:      

Môi trường Practice Labs của CompTIA:

Môi trường Thực hành Lab của CompTIA bao gồm phần cứng được cấu hình sẵn từ thiết bị thực CompTIA, được lưu trữ trên cloud. Từ một trình duyệt hoặc được tích hợp vào hệ thống quản lý học tập (Learning Management Systems (LMS), quyền truy cập được cung cấp cho các thiết bị CompTIA có liên quan. Điều này cung cấp cho người học toàn quyền kiểm soát để thực hiện các cấu hình riêng của mình và kiểm tra tác động của những thay đổi đó.

 

 

TIN TỨC Xem thêm
Labs
Array
(
)