THỜI LƯỢNG: 1 năm kể từ ngày kích hoạt

GIỚI THIỆU

CISSP là một chương trình đào tạo cao cấp về bảo mật của tổ chức độc lập (ISC)². Hiện tại chứng chỉ CISSP được coi là một trong những chứng chỉ cao cấp và giá trị nhất trong lĩnh vực bảo mật và công nghệ thông tin.

Lab CISSP sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được các kỹ năng về bảo mật.

MỤC TIÊU

Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ phòng thí nghiệm, bạn sẽ nâng cao kỹ năng thực hành của mình về:

 • Bảo mật và Quản lý Rủi ro
 • Bảo mật Tài sản
 • Kỹ thuật Bảo mật
 • Truyền thông và An ninh Mạng
 • Quản lý Danh tính và Truy cập
 • Đánh giá và Kiểm tra Bảo mật
 • Hoạt động Bảo mật
 • Bảo mật Phát triển Phần mềm.
 • Những nhiệm vụ tương tự này sẽ giúp bạn hiểu các mục tiêu và năng lực được yêu cầu bởi kỳ thi chứng chỉ ISC2 CISSP.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Chuyên viên tư vấn bảo mật
 • Chuyên viên phân tích bảo mật
 • Giám đốc bảo mật
 • Kỹ sư bảo mật hệ thống
 • Giám đốc/ Trưởng phòng CNTT
 • Giám đốc An ninh thông tin (CISO)
 • Chuyên viên đánh giá bảo mật
 • Giám đốc bảo mật
 • Kỹ sư an ninh mạng
 • Kỹ sư mạng
 • Hay bất kỳ ai quan tâm và muốn trang bị kiến thức để thi Chứng chỉ quốc tế CISSP

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Chứng chỉ CISSP dành cho các IT professionals với ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực System management, Networking, và có kiến thức về TCP/IP.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Introduction to CISSP
 • Security and Risk Management
 • Encryption and Hashing
 • SCCM Configuration Items and Baselines
 • Implement OpenPGP
 • Two factor Authentication with SSH
 • Implement SSP VPN using ASA Device Manager
 • Configure and Verify IPv4 and IPv6 Access Lists for Traffic Filtering
 • Configuring IPtables
 • Windows Command Line Tools
 • Administering And Deploying Endpoint Protection
 • Bitlocker On Portable Media
 • Managing Remote Desktop
 • Manage Role-Based Security
 • Configuring MBSA scanner
 • Compliance Patching
 • Passive Topology Discovery
 • Scanning And Remediating Vulnerabilities And openVAS
 • Installing Kali
 • Implement Backup And Recovery
 • Installation And Verification Of Snort
 • Configuring And Securing IIS
 • Upgrading And Securing SSH Connection
 • DVWA – Manual SQL Injection And Password Cracking

 

TIN TỨC Xem thêm
Labs
Array
(
)