Các tổ chức toàn cầu cần quản lý dữ liệu khổng lồ và có thể truy cập nhiều người cùng lúc thường sử dụng Oracle

 

Các tổ chức toàn cầu lớn cần nhiều người dùng để có thể truy cập cùng một dữ liệu và các doanh nghiệp chạy trên Unix thay vì Microsoft thường chuyển sang máy chủ cơ sở dữ liệu của Oracle, nhằm quản lý lượng dữ liệu khổng lồ trong môi trường nhiều người dùng - cho phép người dùng truy cập cùng một dữ liệu.

Các bài thực hành lab của Oracle bao gồm việc cài đặt và quản trị cơ sở dữ liệu Oracle và cung cấp cho người dùng cơ hội để có được các kỹ năng SQL thực tế sử dụng trực tiếp thiết bị Oracle.

Các môn thi Oracle tích hợp thực hành Lab trên Hệ thống Labs quốc tế bao gồm:

•          1Z0-062: Oracle Database 12c – Installation and Administration

Môi trường Thực hành Labs của Oracle:

Môi trường Practice Labs của Oracle bao gồm phần cứng thực tế được cấu hình sẵn của Oracle, được lưu trữ trên cloud. Có thể truy cập thông qua trình duyệt web hoặc được tích hợp vào hệ thống quản lý học tập (LMS), quyền truy cập quản trị được cung cấp cho các thiết bị Oracle có liên quan, cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát để thực hiện các cấu hình của riêng mình và kiểm tra tác động của những thay đổi đó.

 

 

TIN TỨC Xem thêm
Labs
Array
(
)