Sử dụng hệ quản trị CSDL

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) và sử dụng CSDL hiệu quả.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu về CSDL, cách tổ chức và hoạt động.
 • Tạo CSDL đơn giản và xem nội dung dữ liệu qua nhiều chế độ khác nhau.
 • Tạo bảng (table), định nghĩa, chỉnh sửa trường (field) và các thuộc tính; nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng.
 • Sắp xếp (sort), lọc bảng (filter) và biểu mẫu (form); tạo, chỉnh sửa và truy vấn thông tin cụ thể từ CSDL.
 • Hiểu về biểu mẫu (form), tạo biểu mẫu để nhập, chỉnh sửa, xóa bản ghi (record) và dữ liệu trong bảng ghi.
 • Tạo báo cáo (report) và kết xuất.

LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Nắm vững khái niệm và kĩ năng cần thiết để tổ chức và vận hành một CSDL.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng CSDL hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nhận biết cơ sở

 • Các khái niệm
 • Tổ chức cơ sở dữ liệu
 • Liên hệ
 • Vận hành

Sử dụng ứng dụng

 • Làm việc với cơ sở dữ liệu
 • Các nhiệm vụ phổ biến

Bảng

 • Bản ghi
 • Thiết kế

Khôi phục thông tin

 • Hoạt động chính
 • Bảng điều tra

Công cụ

 • Đơn mẫu

Thành phẩm

 • Bản ghi, xuất kết quả
 • In ấn
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)