Xử lý văn bản nâng cao

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên có thể vận dụng các chức năng chuyên dụng để nâng cao chất lượng văn bản và tiết kiệm thời gian làm việc. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể soạn thảo các văn bản chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian thực hiện, in ấn, kiểm tra và chia sẻ.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Áp dụng các định dạng nâng cao cho văn bản, đoạn văn bản (paragraph), cột (column) và bảng (table).
 • Chuyển đổi văn bản thành một bảng và ngược lại.
 • Sử dụng chức năng chú thích (referencing) như: chú thích trang (footnote), chú thích văn bản (endnote) và chú thích đối tượng (caption); tạo phụ lục (table of contents), bảng tham chiếu (indexes) và bảng tham khảo chéo (cross-references).
 • Tăng hiệu suất với việc sử dụng trường (field), biểu mẫu (form) và văn bản mẫu (template).
 • Áp dụng kĩ thuật trộn thư (mail merge) nâng cao và làm việc với những tính năng tự động như macro.
 • Sử dụng chức năng liên kết (linking) và nhúng (embedding) để hợp nhất dữ liệu vào văn bản; cộng tác (collaborate) và kiểm duyệt văn bản; làm việc với văn bản chính (master document) và văn bản phụ (subdocument); áp dụng chức năng bảo mật văn bản.
 • Làm việc với chức năng đánh dấu xác thực (watermark), phân chia văn bản thành nhiều phần (sections), đầu trang (header) và chân trang (footer)

LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Giúp học viên trở nên tự tin, nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian.
 • Tăng hiệu quả khi làm việc với những văn bản lớn và phức tạp.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng thành thạo ứng dụng xử lý văn bản.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Định dạng

 • Kí tự
 • Đoạn
 • Kiểu
 • Cột
 • Bảng

Chú giải

 • Tiêu đề, chân trang và chân bài
 • Tài liệu tham khảo và Mục lục
 • Đánh dấu và Tham chiếu chéo

Nâng cao hiệu suất

 • Sử dụng trường
 • Đơn mẫu
 • Nhập mail
 • Liên kết, ghi nhớ
 • Tự động hóa

Chỉnh sửa cộng tác

 • Tạo bảng
 • Theo dõi và Kiểm tra
 • Văn bản chính
 • Bảo mật

Chuẩn bị thành phẩm

 • Các phần
 • Cài đặt văn bản
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)