VMware vSphere: Install, Configure, Manage

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~ 40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học với các bài thực hành chuyên sâu tập trung vào cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vSphere 7, bao gồm VMware ESXi 7 và VMware vCenter Server 7 cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học viên trong việc quản trị cơ sở hạ tầng vSphere cho một tổ chức một cách hiệu quả. Khóa học là nền tảng cho hầu hết các công nghệ VMware khác trong TTDL software-defined.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Mô tả trung tâm dữ liệu SDDC
 • Giải thích các thành phần vSphere và chức năng của chúng trong cơ sở hạ tầng
 • Mô tả các lợi ích và khả năng của VMware Skyline
 • Cài đặt và cấu hình máy chủ ESXi
 • Triển khai và cấu hình VMware vCenter® Server Appliance
 • Sử dụng VMware vSphere Client để quản lý máy chủ vCenter và cấu hình máy chủ vCenter
 • Quản lý, giám sát, sao lưu và bảo vệ Công cụ Máy chủ vCenter
 • Tạo mạng ảo với thiết bị chuyển mạch tiêu chuẩn vSphere
 • Mô tả các công nghệ lưu trữ được hỗ trợ bởi vSphere
 • Cấu hình bộ nhớ ảo bằng cách sử dụng bộ nhớ iSCSI và NFS
 • Tạo và quản lý kho dữ liệu VMware vSphere VMFS
 • Sử dụng vSphere Client để tạo máy ảo, mẫu, bản sao và ảnh chụp nhanh
 • Tạo thư viện nội dung và triển khai máy ảo từ các mẫu trong thư viện
 • Quản lý việc sử dụng tài nguyên máy ảo
 • Di chuyển máy ảo với VMware vSphere vMotion và VMware vSphere Storage vMotion
 • Tạo và quản lý một cụm vSphere được kích hoạt với VMware vSphere tính sẵn sàng cao và VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler
 • Thảo luận về các giải pháp quản lý vòng đời vSphere
 • Sử dụng VMware vSphere Lifecycle Manager để thực hiện nâng cấp lên máy chủ ESXi và máy ảo

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị viên hệ thống (System administrators)
 • Kỹ sư hệ thống (System engineer)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Học viên có kinh nghiệm quản trị hệ thống trên hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Linux

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)