Chương trình đào tạo RedHat - LPI

RedHat

Red Hat là một công ty phần mềm của Hoa Kỳ cung cấp giải pháp mã nguồn mở cho cộng đồng doanh nghiệp được thành lập vào năm 1993. Red Hat cung cấp nền tảng hệ điều hành, phần mềm trung gian, ứng dụng, quản lý sản phẩm, hỗ trợ, đào tạo và dịch vụ tư vấn.

System Administrator
System Engineer

Linux Professional Institue (LPI)

LPI là một tổ chức phi lợi nhuận, sát hạch và cấp chứng nhận toàn cầu đồng thời tổ chức hỗ trợ nghề nghiệp cho các chuyên gia mã nguồn mở. Với hơn 500.000 thí sinh tham dự sát hạch, LPI là tổ chức trung lập và lớn nhất thế giới. Mục đích của LPI là tạo điều kiện đẩy mạnh các cơ hội kinh tế và thúc đẩy sự sáng tạo cho cộng đồng thông qua đó hệ thống chứng chỉ của LPI nói riêng và kỹ năng mã nguồn mở nói chung có thể được tiếp cận phổ biến hơn.

Linux Administrator
Linux Engineer
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
TIN TỨC