VMware vSphere v6.7: Install, Configure, Manage

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~ 40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học 5 ngày tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vSphere® 6.7, bao gồm VMware ESXi™ 6.7 và VMware vCenter Server® 6.7. Khóa học cung cấp các kiến thức để bạn quản trị một cơ sở hạ tầng vSphere cho một tổ chức bất kỳ quy mô nào. Đây là nền tảng cho hầu hết các công nghệ VMware khác trong trung tâm dữ liệu software-defined (software-defined data center)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Mô tả trung tâm dữ liệu software-defined data center
 • Giải thích các thành phần vSphere và các chức năng trong cơ sở hạ tầng
 • Triển khai máy chủ ESXi (ESXi host)
 • Triển khai VMware vCenter® Server Appliance™
 • Sử dụng thư viện nội dung cục bộ (local) như kho lưu trữ ISO và triển khai máy ảo
 • Mô tả kiến trúc vCenter Server
 • Sử dụng vCenter Server để quản lý máy chủ ESXi
 • Cấu hình và quản lý cơ sở hạ tầng vSphere với VMware Host Client™ và VMware vSphere® Web Client
 • Mô tả các mạng ảo (virtual networks) sử dụng vSphere Standard Switches
 • Cấu hình các chính sách của Standard Switch
 • Sử dụng vCenter Server để quản lý các loại lưu trữ host: VMware vSphere® VMFS, NFS, iSCSI, và RDM
 • Kiểm tra các đặc điểm và chức năng cuả Fibre Channel và VMware vSAN™
 • Quản lý các máy ảo (virtual machines), các mẫu (template), bản sao (clones) và các ảnh chụp (snapshots)
 • Tạo, sao chép và triển khai một vApp
 • Mô tả và sử dụng thư viện nội dung (content library)
 • Di dời các máy ảo bằng cách sử dụng VMware vSphere® vMotion®
 • Sử dụng VMware vSphere® Storage vMotion® để di dời kho lưu trữ máy ảo (virtual machine storage)
 • Theo dõi việc sử dụng tài nguyên và quản lý tài nguyên
 • Sử dụng esxtop để xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu suất
 • Use esxtop to identify and solve performance issues  
 • Thảo luận về kiến trúc cluster của VMware vSphere® High Availability
 • Cấu hình vSphere High Availability (HA)
 • Quản lý vSphere HA và VMware vSphere® Fault Tolerance
 • Sử dụng VMware vSphere® Replication™ và VMware vSphere® Data Protection™ để sao lưu máy ảo và thực hiện việc khôi phục dữ liệu
 • Sử dụng VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters để nâng cao khả năng mở rộng của máy chủ Host
 • Sử dụng VMware vSphere® Update Manager™ để áp dụng các bản vá lỗi (patches) và thực hiện khắc phục sự cố cơ bản của ESXi hosts, máy ảo và các hoạt động của vCenter Server

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị viên hệ thống (System administrators)
 • Kỹ sư hệ thống (System engineer)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Học viên có kinh nghiệm quản trị hệ thống trên hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Linux

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  27/06/2022
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)