Oracle Database: Program with PL/SQL

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Oracle Database: Program with PL/SQL sẽ bắt đầu bằng cách giới thiệu về PL/SQL, và sau đó, khám phá lợi ích của ngôn ngữ lập trình quyền lực này. Thông qua các hướng dẫn hands-on từ các chuyên gia hướng dẫn của Oracle, học viên sẽ được học cách phát triển các quy trình, chức năng, gói lưu trữ và nhiều hoạt động khác.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Quản lý các phục thuộc giữa các chương trình PL/SQL con.
 • Sử dụng cấu trúc lập trình PL/SQL và kiểm soát dòng mã có điều kiện (loops, các cấu trúc kiểm soát, và con trỏ rõ ràng).
 • Tạo các chức năng và thủ tục lưu trữ.
 • Sử dụng các biên soạn có điều kiện để tùy chỉnh chức năng trong một ứng dụng PL/SQL mà không xóa bất kì một source code nào.
 • Sử dụng Oracle được cung cấp các gói PL/SQL để tạo các màn hình đầu ra, các file đầu ra và các email đầu ra.
 • Viết SQL tự động để mã hóa linh hoạt hơn.
 • Tạo các gói chương trình con quá tải để linh hoạt hơn.
 • Tạo các trigger để giải quyết các thách thức kinh doanh.
 • Tạo và sửa lỗi các thủ tục và chức năng được lưu trữ.
 • Mô tả các tính năng và cú pháp của PL/SQL.
 • Thiết kế các khối ẩn danh PL/SQL để thực hành linh hoạt hơn.
 • Thiết kế các gói PL/SQL để nhóm các kiến trúc liên quan.
 • Xử lý các lỗi chạy thời gian.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các nhà phát triển ứng dụng
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích hệ thống
 • Nhà phát triển
 • Tư vấn kỹ thuật
 • Nhà phát triển PL/SQL

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Oracle Database: Introduction to SQL
 • Oracle Database: SQL Workshop II Ed 2
 • Oracle Database: SQL Workshop I Ed 2

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  27/10/2018
TRUNG TÂM KHẢO THÍ