Oracle Database: SQL Tuning for Developers

THỜI LƯỢNG: 3 ngày (~ 24 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học " Oracle Database: SQL Tuning for Developers" giúp học viên điều chỉnh Oracle SQL và cách áp dụng các kỹ thuật điều chỉnh câu lệnh SQL. Tìm hiểu các cách thức khác nhau để truy cập dữ liệu hiệu quả, đồng thời các dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle Exadata Express cũng được giới thiệu.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Sửa đổi câu lệnh SQL cho hiệu suất tốt nhất
 • Xác định SQL hoạt động kém
 • Theo dõi ứng dụng thông qua các cấp độ khác nhau của kiến trúc ứng dụng
 • Nắm bắt cách thức Tối ưu hóa Truy vấn dữ liệu đưa ra quyết định về việc truy cập dữ liệu
 • Xác định mức độ ảnh hưởng của Tối ưu hóa Thống kê đến hiệu suất của SQL
 • Tìm hiểu các phương thức truy cập dữ liệu bao gồm các phương thức nối khác nhau
 • Hiểu rõ về dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Exadata Express của Oracle

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Data Warehouse Developer
 • PL/SQL Developer
 • Application Developers
 • Developer
 • Support Engineer

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Oracle Database: SQL Tuning Workshop

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM