Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL

THỜI LƯỢNG: 3 ngày (~ 24 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Tham gia khóa học Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL học viên sẽ nắm bắt các cách thức sử dụng các tính năng nâng cao của PL/SQL nhằm thiết kế và điều chỉnh PL/SQL để giao tiếp với cơ sở dữ liệu đồng thời tích hợp với các ứng dụng khác một cách hiệu quả nhất. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Thiết kế các gói và các đơn vị chương trình PL/SQL một cách linh hoạt
 • Viết code để tương tác với các ứng dụng nội bộ và các hệ điều hành
 • Tạo các ứng dụng PL/SQL bằng cách sử dụng các bộ sưu tập
 • Học cách làm việc với dữ liệu JSON trong cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Viết và điều chỉnh PL/SQL code một cách hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động
 • Triển khai cơ sở dữ liệu riêng ảo với kiểm soát truy cập chi tiết
 • Viết code để tương tác với các đối tượng lớn và sử dụng SecureFile LOBs

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà phát triển ứng dụng
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Tư vấn kỹ thuật

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

 • Kiến thức cơ bản về SQL, PL/SQL
 • Kiến thức về PL/SQL Program Units
 • Quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình
 • Oracle Database: SQL Workshop I Ed 2
 • Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units Ed 2

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Oracle Database: SQL Tuning for Developers

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ