Advanced Business Analysis

THỜI LƯỢNG: 05 Ngày

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Khóa học phân tích nghiệp vụ (Advanced Business Analysis – BA) cung cấp các kỹ năng cần thiết để giúp học viên trở thành nhà phân tích nghiệp vụ phần mềm chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc tại các công ty phần mềm, các doanh nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Kết thúc khóa học, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng cho các vấn đề sau đây:

 • Trang bị những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp (Business Analysis).
 • Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng trở thành một Chuyên viên phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp.
 • Chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, trường hợp điển hình từ 01-02 dự án bằng mô hình Agile Scrum trong thực tế từ giảng viên.
 • Nắm căn bản về phân tích nghiệp vụ phần mềm
 • Hiểu quy trình khai thác yêu cầu từ khách hàng
 • Tầm quan trọng của yêu cầu trong phát triển phần mềm
 • Cách xác định và thiết lập mối quan hệ với khách hàng và các bên liên quan
 • Cách phân tích và mô hình hóa các loại yêu cầu khác nhau
 • Cách thiết kế sản phầm phần mềm và chạy thử bản mẫu phần mềm như 1 BA thật thụ
 • Quản lý yêu cầu từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc
 • Cách viết tài liêu yêu cầu và đặc tả kỹ thuật theo dòng dự án Agile.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

 • Chuyên viên BA có ít hơn 1 năm kinh nghiệm
 • Chuyên viên phát triển/ kiểm tra chất lương phần mềm
 • Chuyên viên phát triển phần mềm
 • Quản lý dự án.
 • Chuyên viên không thuộc chuyên ngành CNTT nhưng muốn theo đuổi lĩnh vực BA

Giáo trình: Tài liệu điện tử.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

Xem thêm
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)