Business Analyst

THỜI LƯỢNG: 4 ngày (~32 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học về phân tích kinh doanh này được đặc biệt thiết kế nhằm giúp các nhà phân tích kinh doanh đạt được các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc chuẩn hóa quy trình thu thập, lưu trữ, phân tích, thông tin và quản lý các yêu cầu từ khách hàng/đối tác/doanh nghiệp đến nhóm dự án phát triển CNTT. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Hiểu rõ vai trò của các nhà phân tích kinh doanh và áp dụng các kiến thức và kỹ năng quan trọng cần thiết nhằm thực hiện vai trò này một các thành công.
 • Làm việc với các bên liên quan để thu thập, gợi ý và xác thực các loại và cấp độ khác nhau của yêu cầu.
 • Định nghĩa các vấn đề trong kinh doanh và tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 • Phân tích cấu trúc và các yêu cầu về tài liệu để chắc rằng chúng đã được sẵn sàng xác nhận bởi các bên liên quan và hữu dụng đối với nhóm dự án liên quan.
 • Phân tích và đề nghị các giải pháp mang lại lợi nhuận cũng như giá trị cạnh tranh của tổ chức.
 • Quản lý các yêu cầu một cách hiệu quả thông qua các giải pháp về vòng đời.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Kỹ sư phần mềm
 • Nhà thiết kế, nhà phát triển
 • Kiến trúc sư phần mền
 • Trưởng nhóm kỹ thuật
 • Quản lý dự án
 • Quản lý dòng sản phẩm
 • Quản lý kỹ sư phần mềm

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Core concepts of business analysis

 • What is Business Analysis?
 • Who is Business Analyst?
 • Introducing six BABOK® 3 Guide knowledge areas
 • The Business Analysis Core Concept ModelTM
 • What are Business requirements and Stakeholder requirements?
 • What are Solution requirements and Transition requirements?
 • Who are the Stakeholders?
 • Requirements and Designs

Module 2: Underlying competencies of BA

 • Business knowledge
 • Business skills
 • Tools and Technology skills
 • Soft skills

Module 3: Business Analysis Planning and Monitoring

 • Allocating requirements resources and tasks
 • Performing stakeholder analysis
 • Determining planning considerations
 • Agreeing to solution scope and change
 • Selecting the right techniques in practice

Module 4: Elicitation and Collaboration

 • Preparing for and conducting elicitation activities
 • Documenting and confirming elicitation results
 • Collecting the stated requirements
 • Communicate information

Module 5: Requirements Life Cycle Management

 • Communicating solution scope and requirements
 • Managing conflicts, issues and changes
 • Presenting requirements for approval and sign-off

Module 6: Strategy Analysis

 • Defining the business problem or opportunity
 • Approving the business case
 • Defining solution scope
 • Defining change strategy

Module 7: Requirements Analysis and Design definition

 • Progressively elaborating the real requirements
 • Structuring and specifying requirements
 • Verifying and validating
 • Stating solution capabilities, assumptions and constraints
 • Applying the appropriate modeling techniques

Module 8: Solution Validation

 • Ensuring solutions meet stakeholder objectives
 • Validating that the solution meets the business need
 • Assessing organizational change readiness
 • Creating training and user documentation
 • Evaluating solution performance after deployment
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)