Advanced Pay Per Click (PPC)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Pay Per Click (PPC) là một mô hình quảng cáo trên internet hiệu quả, được sử dụng để hướng lượng truy cập đến các trang web. Những nhà quảng cáo chi trả cho nhà phát hành hoặc chủ website chỉ khi một mẫu quảng cáo được click vào. Khóa học Advanced Pay Per Click sẽ mang đến cho học viên các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực PPC và Paid Search. Trong thế giới số, một chuyên gia PPCđược chứng nhận sẽ có khả năng đưa ra các chiến lược cạnh tranh nhắm tới các khách hàng chiến lược dựa trên lịch sử các sở thích được thể hiện và các tìm kiếm.
 • Khóa học Advanced PPC được thiết kế để dẫn dắt học viên vào một ngành công nghiệp được tạo sẵn cho các chuyên gia về paid marketing. Nhằm làm rõ điều này, cấu trúc lộ trình học sẽ được các chuyên gia trong ngành công nghiệp này đề xuất nhằm khởi dựng nhanh chóng sự nghiệp của học viên. Học viên sẽ được học cách làm chủ các sắc thái của pay per click, hiển thị quảng cáo, tối ưu hóa các chuyển đổi, và các phân tích trang web. Học viên cũng sẽ đạt được các kinh nghiệm dự án sâu rộng nhằm chuẩn bị cho việc quản lý khởi đầu của paid marketing.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

 • Hơn 20 giờ học tại các lớp học trực tuyến do giảng viên hướng dẫn và 40 giờ tự học qua các  video
 • 126 bản demo trực tuyến các công cụ của Google Ads, Google Analytics vàYouTube Advertising
 • Luyện tập thực hành bằng 5 dự án đặc thù của ngành
 • Chuẩn bị cho các bài thi lấy chứng nhận Google Ads và Bing Ads
 • Làm quen với các công cụ như Google Ads, Google Analytics và Conversion Tracking Methodologies 
 • Có được sự hiểu biết về Display Marketing, Remarketing và Content Marketing

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Có các kiến thức và chuyên môn về nhiều khía cạnh của quảng cáo Pay Per Click
 • Làm quen với mô hình đấu giá, thuật toán xếp hạng, và hoạt động post-click
 • Hiểu rõ điểm khác nhau giữa nhiều công cụ tìm kiếm và cách mỗi công cụ ảnh hưởng lên chiến lược
 • Có khả năng đánh giá thị trường được chia sẻ qua các công cụ tìm kiếm
 • Phân tích các xu hướng quá khứ và hiện tại của Pay Per Click
 • Định nghĩa, đo lường, so sánh các từ khóa và lựa chọn phương pháp tốt nhất để áp dụng vào mô hình quảng cáo
 • Có nhận thức mạnh mẽ trong việc chuẩn bị cho chiến dịch, cách cấu trúc 1 chiến dịch và các mô hình định giá
 • Thành thạo trong việc viết quảng cáo của riêng bạn, phát triển trang đích, và sử dụng các nhóm quảng cáo.
 • Đánh giá các xu hướng thị trường nhằm giải mã chiến dịch PPC nào có hiệu quả cho các marketer khác.
 • Theo dõi các cu nhấp chuột và tỉ suất hoàn vốn nhằm thực hiện thành công mỗi chiến dịch
 • Có kiến thúc trong việc hiển thị quảng cáo
 • Có hiểu biết đối với Content marketing nân cao và tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi trang web nâng cao
 • Chương trình học cung cấp cách truy cập tới hơn 35 lớp học trực tuyến trực tiếp với giảng viên hướng dẫn được tiến hành bởi nhóm các chuyên gia huấn luyện. Học viên sẽ được truy cập vào các nội dụng e-learning chất lượng cao, các bài thi mô phỏng, một cộng đồng được kiểm duyệt bởi các chuyên gia, các buổi cố vấn hàng tháng và các nguồn tài nguyên khác cho phép bạn làm chủ các kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia PPC toàn diện.
 • Các kỹ năng học được:
 • Đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có thể được tìm thấy dễ dàng trên các kết quả của công cụ tìm kiếm
 • Tăng đáng kể lưu lượng truy cập vào trang của bạn
 • Tăng cường khả năng tiếp cận với cả khách hàng địa phương và toàn cầu
 • Kiểm soát ngân sách dành cho quảng cáo
 • Đo lường hiệu suất của quảng cáo
 • Dẫn đầu nhanh chóng và cải thiện kết quả xếp hạng

BÀI THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

Để đạt được chứng nhận Simplilearn, học viên phải:

 • Hoàn thành 85% khóa học OSL
 • Tham dự một đợt LVC (batch of LVC)
 • Hoàn thành bài test mô phỏng Advanced PPC và đạt được ít nhất 60% số điểm
 • Hoàn thành ít nhất 3 dự án được đưa ra

Học viên có bao nhiêu lần thử để thi đậu bài thi cấp chứng nhận Advanced PPC?

Học viên chỉ có duy nhất 1 lần thi để thi đậu bài thi cấp chứng nhận trực tuyến Advanced PPC này.

Hiệu lực của chứng chỉ Advanced PPC:

Chứng chỉ này không có hiệu lực kèm theo. Một khi bạn tải chứng chỉ này về, nó có hiệu lực suốt đời.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Course Introduction

Lesson 01 - Psychology of Search

Lesson 02 - Buying Funnel

Lesson 03 - Understanding Keyword Organization

Lesson 04 - Keyword Match Types

Lesson 05 - Negative Keywords and Managing Search Terms

Lesson 06 - Keyword Research

Lesson 07 - Creating Compelling Ads

Lesson 08 - Advanced Ad Features

Lesson 09 - Ad Testing

Lesson 10 - Ad Extensions

Lesson 11 - Campaign Types Budget and Reach

Lesson 12 - Location and Language Targeting

Lesson 13 - Introduction to Audience Types

Lesson 14 - How to Segment Data and Create Lists

Lesson 15 - Using the Audience Lists to Reach Customers

Lesson 16 - Introduction to the Display Network

Lesson 17 - Display Targeting Options

Lesson 18 - Display Ad Formats

Lesson 19 - Setting And Measuring Goals

Lesson 20 - Bidding and Attribution

Lesson 21 - Reporting and Testing

Lesson 22 - Ad group organization

Lesson 23 - Campaign Organization

Lesson 24 - Working with Multiple Accounts

Lesson 25 - Introduction to Quality Score

Lesson 26 - Working with Quality Score

Lesson 27 - Quality Score Diagnosis and Pivot Tables

Lesson 28 - Setting Up Your PPC Strategy

Lesson 29 - Creating Your Account

Lesson 30 - Managing Your Account

Lesson 31 - Shopping and Video Campaigns

Lesson 32 - Automation and Other Tools

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)