Chương Trình Đào Tạo Artificial Intelligence and Machine Learning

Tractica dự báo doanh thu AI và Machine Learning hàng năm trên toàn thế giới sẽ tăng từ 3,2 tỷ đô la năm 2016 lên 89,8 tỷ đô la vào năm 2025. AI & Machine Learning sẵn sàng lan tỏa làn sóng kỹ thuật số tiếp theo và các tổ chức có thể chuẩn bị ngay bây giờ bằng cách tham gia các khóa học của chúng tôi bao gồm nhiều chủ đề sâu rộng từ Machine Learning đến Deep Learning.

Chương trình Artificial Intelligence Master này, được đồng phát triển với IBM, đào tạo về các kỹ năng cần thiết cho ngành AI. Trong suốt chương trình đào tạo độc quyền này, bạn sẽ thành thạo Deep Learning, Machine Learning và các ngôn ngữ lập trình cần có để thành thạo trong lĩnh vực này và khởi đầu sự nghiệp AI của bạn.

Artificial Intelligence Engineer
Khóa học khác
TIN TỨC Xem thêm
Chương trình E- learning
Array
(
)