Chương Trình Đào Tạo Big Data

Các công ty hiện đang xử lý một lượng lớn dữ liệu hàng ngày và thị trường big dta được ước tính tăng từ 28,65 tỷ USD năm 2016 lên 66,79 tỷ USD vào năm 2021, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 18,45% theo Markets & Markets. Tìm hiểu cách xử lý, lưu trữ, sắp xếp và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ bằng cách tham gia các khóa học chứng chỉ Big Data của chúng tôi.

Big Data Architect

Chương trình Big Data Hadoop Architect biến bạn thành một Kiến trúc sư Hadoop có trình độ. Chứng nhận kiến ​​trúc sư dữ liệu này cho phép bạn thành thạo các khía cạnh khác nhau của Hadoop, bao gồm xử lý thời gian thực bằng công nghệ cơ sở dữ liệu Spark, NoQuery và các công nghệ Big Data khác như Storm, Kafka và Impala. Các kiến ​​trúc sư của Big Data Hadoop là một trong những chuyên gia được trả lương cao nhất trong ngành CNTT.

Integrated program in Big Data and Data Science

Chương trình Master này được thiết kế để giúp bạn bước những bước đầu tiên vào thế giới Big Data và Data Science. Các chuyên gia có thể biến phân tích dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức của họ đang là nhu cầu lớn. Lộ trình đào tạo này sẽ đào tạo bạn sử dụng các framework phát triển như Hadoop, Spark & ​​R để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và phát triển sự nghiệp Big Data của bạn.

Data Engineer

Chương trình Data Engineer Master này được đồng phát triển với IBM, cung cấp đào tạo các kỹ năng phổ biến cần thiết cho sự nghiệp Data Engineering của bạn. Bạn sẽ thành thạo Big Data framework Hadoop, tận dụng chức năng của Apache Spark với Python, đơn giản hóa các dòng dữ liệu với Apache Kafka và sử dụng công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ dữ liệu.

Xem thêm
Integrated Program in Big Data and Data Science
Big Data Engineer
Khóa học khác
TIN TỨC Xem thêm
Chương trình E- learning
Array
(
)