Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Thông Tin Dành Cho Cấp Lãnh Đạo

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Cung cấp những góc nhìn thực tế khi kết hợp giữa nghiệp vụ và CNTT trong ngữ cảnh chuyển đổi số;
 • Tạo sự chủ động trong hành trình chuyển đổi số của ddoanh nghiệp;
 • Nhận thức rõ về vai trò và chức năng của hệ thống thông tin (HTTT) trong doanh nghiệp;
 • Mô tả tổng quan và các thành phần, tổ chức của HTTT quản lý;
 • Nhận biết xu hướng phát triển của HTTT trong bối cảnh CMCN 4.0 và chuyển đổi số trong doanh nghiệp;
 • Kinh nghiệm xây dựng và ứng dụng HTTT của các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

 • Định nghĩa và mô tả về hoạt động và chiến lược chuyển đổi số; đánh giá nhu cầu và năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp;
 • Hiểu về vai trò và quan hệ của HTTT trong doanh nghiệp trong xu hướng toàn cầu và giải thích vì sao HTTT trở nên cấp thiết trong doanh nghiệp ngày nay; định nghĩa HTTT và mô tả cách thức quản lý, tổ chức, và các thành phần công nghệ của nó; định nghĩa các giá trị cơ bản và giải thích các giá trị này đảm bảo cho HTTT cung cấp giá trị thiết yếu cho doanh nghiệp;
 • Định nghĩa và mô tả quy trình nghiệp vụ và quan hệ với HTTT; đánh giá vai trò hỗ trợ của HTTT với các cấp quản lý trong doanh nghiệp và quan hệ giữa các hệ thống này; giải thích các ứng dụng cải thiện hiệu năng doanh nghiệp và tầm quan trọng của cộng tác và làm việc nhóm trong doanh nghiệp và công nghệ hỗ trợ;
 • HTTT hỗ trợ hoạt động quản lý và việc ra quyết định quản lý cùng với trí thông minh doanh nghiệp và phân tích hoạt động hỗ trợ ra quyết định;
 • Đánh giá vai trò của HTTT trong doanh nghiệp; xác định và mô tả các đặc trưng quan trọng của doanh nghiệp mà nhà quản lý cần biết để xây dựng và sử dụng HTTT thành công; phát triển chiến lược cạnh tranh bằng HTTT; giải thích mô hình chuỗi giá trị và lưới giá trị giúp doanh nghiệp xác định cơ hội ứng dụng các HTTT chiến lược; cách các HTTT giúp doanh nghiệp sử dụng sự gắn kết, năng lực cốt lõi, và các chiến lược dựa trên mạng kết nối để đạt ưu thế cạnh tranh; đồng thời đánh giá thách thức đặt ra cho HTTT và giải pháp quản lý chiến lược;
 • Định nghĩa hạ tầng CNTT và mô tả các thành phần của nó; xác định và mô tả các giai đoạn và công nghệ dẫn dắt sự phát triển của hạ tầng CNTT; đánh giá các xu hướng về công nghệ và các thách thức về quản lý hạ tầng CNTT, cũng như các giải pháp quản lý;
 • Đặc thù của thương mại điện tử, thị trường số, và sản phẩm số; mô hình kinh doanh và doanh thu cơ bản của thương mại điện tử và cách thương mại điện tử biến đổi hoạt động marketing và tác động đến giao dịch giữa doanh nghiệp với nhau; vai trò của thương mại di động đối với doanh nghiệp các ứng dụng thương mại di động quan trọng; những vấn đề phải được đề cập khi xây dựng trang web thương mại điện tử;
 • Xây dựng HTTT mới thay đổi tổ chức như thế nào; hoạt động chính trong quy trình phát triển hệ thống và những phương pháp luận chủ yếu để mô hình hóa và thiết kế hệ thống; các phương pháp có thể dùng để xây dựng HTTT và cách tiếp cận mới để xây dựng hệ thống trong kỷ nguyên của công ty số.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Lãnh đạo doanh nghiệp đã có kinh nghiệm về quản lý và kiến thức về cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)