Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ) 

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khoá học giúp học viên hiểu được hệ thống thông tin là gì, giới thiệu về hệ thống thông tin trong doanh nghiệp và các hướng dẫn, phương pháp để xác định, phân tích và phát triển hệ thống thông tin.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Học viên sẽ nắm được cách làm thế nào để xác định yêu cầu, phân tích và cách phát triển hệ thống thông tin
 • Thực hành phân tích thiết kế 1 hệ thống thông tin cụ thể
 • Cách thức làm việc nhóm hiệu quả cho dự án phân tích thiết kế hệ thống thông tin thực tế

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Thực hành chiếm hơn 70% thời lượng chương trình
 • Áp dụng phương pháp làm việc nhóm đạt hiệu quả cao trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin cũng như đáp ứng các yêu cầu thực tế làm việc cho những dự án trung và lớn.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học phù hợp cho các kỹ sư CNTT hoặc những ai đang làm việc liên quan đến hệ thống thông tin tại các doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 1: Giới thiệu tổng quan

 • Hệ thống thông tin là gì?
 • Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 • Qui trình phát triển Hệ thống thông tin
 • Phương pháp luận phát triển Hệ thống thông tin
  • Đưa Case Study thực tế là 1 bài toán lớn sẽ được thực hành thực tế suốt thời gian học tương ứng với từng module cụ thể. Case Study có thể là chính từ doanh nghiệp khách hàng hoặc từ 1 doanh nghiệp trong ngành mà doanh nghiệp khách hàng đang hoạt động.
  • Giới thiệu công cụ để thực hiện việc phân tích thiết kế hệ thống xuyên suốt trong bài là Star UML (Open Source)
  • Giới thiệu thêm công cụ cũng thường được sử dụng: Rational Rose

Bài 2: Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng

 • Khung của phương pháp (Framework): DSDM
 • Các bước thực hiện (Roadmap): RUP
 • Kỹ thuật và công cụ: UML
 • Thực hành trên Case Study đưa ra

Bài 3: Xác định yêu cầu

 • Mô hình hoá nhu cầu người dùng 
 • Sơ đồ Use Case
 • Phương pháp xây dựng Use case
 • Thực hành trên Case Study đưa ra

Bài 4: Phân tích hệ thống

 • Mô hình hoá nghiệp vụ (Business Process Modeling)
 • Biểu diễn qui trình nghiệp vụ bằng các sơ đồ của UML
 • Mô hình hoá các đối tượng dữ liệu
 • Biểu diễn các đối tượng dữ liệu bằng ERD
 • Thực hành trên Case Study đưa ra

Bài 5: Thiết kế

 • Thiết kế thành phần tỉnh (static) của hệ thống (Class Diagram)
 • Thiết kế có sở dữ liệu (Database Design)
 • Thiết kế thành phần động (dynamic)
 • Sử dụng sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)
 • Các mẫu thiết kế: Thiết kế giao diện – Prototyping
 • Thực hành trên Case Study đưa ra

Bài 6: Các vấn đề khác

 • Kiểm thử
 • Tích hợp hệ thống​
 • Thực hành trên Case Study đưa ra
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)