Computer Hacking and Forensic Investigator

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GII THIU KHÓA HC

CHFI bao gồm các phương pháp tiếp cận chi tiết để phân tích pháp lý và truy tìm bằng chứng phạm tội máy tính. Khóa học cung cấp những kỹ năng cần thiết để xác định dấu vết của kẻ xâm nhập trái phép và thu thập bằng chứng liên quan để truy tố tội phạm. Hàng loạt các công cụ điều tra hàng đầu và những kỹ thuật chuyên ngành được giới thiệu trong chương trình học này.

Chứng chỉ CHFI góp phần củng cố thêm những kiến thức cho các nhân viên thực thi pháp luật về điều tra tội phạm mạng, quản trị hệ thống, chuyên gia an ninh mạng, quốc phòng và quân sự, các chuyên gia pháp lý về tội phạm mạng, chuyên gia bảo mật trong ngân hàng hay bất cứ ai có quan tâm đến sự toàn vẹn của cơ sở hạ tầng mạng và điều tra số.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Thuần thục các kỹ năng cần thiết để thực hiện điều tra tội phạm kỹ thuật số hiệu quả
 • Nắm bắt các chủ đề về điều tra pháp lý, trải nghiệm thực hành với các kỹ thuật điều tra pháp lý khác nhau cũng như các công cụ tiêu chuẩn pháp lý cần thiết để thành công trong việc thực hiện điều tra máy tính và tiến hành truy vết tội phạm mạng
 • Các cách thức để tìm kiếm và thu thập các thông tin liên quan đến chứng cứ (chain-of-custody), lưu giữ và bảo toàn chứng cứ để phân tích và báo cáo bằng chứng số

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương trình học CHFI được thiết kế dành cho tất cả các chuyên gia CNTT tham gia vào việc bảo mật hệ thống CNTT, điều tra tội phạm máy tính cũng như ứng cứu và giải quyết các sự cố mất an toàn - an ninh thông tin bao gồm các đối tượng sau:

 • Bất kỳ ai quan tâm đến quy trình điều tra tội phạm không gian mạng
 • Luật sư, tư vấn viên pháp lý
 • Cán bộ thực thi pháp luật
 • Nhân viên cảnh sát
 • Nhân viên làm việc trong bộ máy chính phủ
 • Nhân viên làm việc trong lĩnh vực bộ quốc phòng/quân đội
 • Thám tử/thành viên đội ứng cứu và giải quyết sự cố
 • Giám đốc an ninh thông tin
 • Kỹ sư an ninh mạng
 • Chuyên gia CNTT, Giám đốc/Trưởng phòng CNTT
 • Kỹ sư hệ thống mạng/Kỹ sư quản trị mạng
 • Chuyên viên phân tích bảo mật/ Kỹ sư/Chuyên gia đánh giá/Tư vấn trong lĩnh vực an toàn thông tin

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Học viên cần có kiến thức cơ bản về CNTT hay an ninh mạng, kiến thức về điều tra số (Computer Forensics) cũng như có kiến thức về ứng cứu và giải quyết sự cố máy tính (Incident Response)
 • Học viên cần hoàn tất tham gia khóa học CEH trước khi tham gia khóa học này.

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

 • Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của EC-Council.
 • Học viên thi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do SmartPro đại diện Trung tâm khảo thí EC-Council tổ chức được cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Module 1: Computer Forensics in Today’s World
 • Module 2: Computer Forensics Investigation Process
 • Module 3: Understanding Hard Disks and File Systems
 • Module 4: Data Acquisition and Duplication
 • Module 5: Defeating Anti-Forensics Techniques
 • Module 6: Operating System Forensics
 • Module 7: Network Forensics
 • Module 8: Investigating Web Attacks
 • Module 9: Database Forensics
 • Module 10: Cloud Forensics
 • Module 11: Malware Forensics
 • Module 12: Investigating Email Crimes
 • Module 13: Mobile Forensics
 • Module 14: Forensics Report Writing and Presentation
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  30/10/2021
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)