EC-Council Certified Incident Handler

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa đào tạo EC-Council Certified Incident Handler được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản để xử lý và phản hồi sự cố bảo mật máy tính trong hệ thống thông tin. Khóa học giải quyết các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật khác nhau để phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa bảo mật máy tính hiện tại. Học viên sẽ nắm bắt được cách xử lý các loại sự cố, phương pháp đánh giá rủi ro, hiểu biết về luật và chính sách liên quan đến xử lý sự cố, từ đó có thể tạo ra các chính sách xử lý ứng cứu sự cố và xử lý các loại sự cố bảo mật máy tính khác nhau như sự cố an ninh mạng, sự cố mã độc hại và các mối đe dọa tấn công nội bộ.

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp thêm các kiến thức về điều tra máy tính và tầm quan trọng của việc điều tra đối với các phương án xử lý ứng cố thảm họa an toàn thông tin. Chi tiết hóa vai trò trách nhiệm và phạm vi công việc của đội ngũ ứng cứu sự cố, phương pháp và kỹ thuật khắc phục thảm họa. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chuyên gia quản lý sự cố, quản trị viên đánh giá rủi ro, kiểm tra viên thẩm định, quản trị viên hệ thống, quản trị viên hệ thống, quản trị viên mạng, người quản lý CNTT, chuyên gia CNTT và bất kỳ ai quan tâm đến xử lý sự cố.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Học viên cần có kiến thức nền tảng về cyber security với các khóa học CND, CEH, CHFI hoặc EDRP

​​CHỨNG NHẬN

  • Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của EC-Council.
  • Học viên thi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do SmartPro đại diện Trung tâm khảo thí EC-Council tổ chức được cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM