Deep Learning with Keras and TensorFlow

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Deep Learning là một trong những phân khúc thú vị và đầy hứa hẹn của AI và các công nghệ machine learning. Khóa học deep learning với TensorFlow này được thiết kế nhằm giúp học viên làm chủ các công nghệ deep learningvà xây dựng các hình mẫu deep learning bằng cách sử dụng TensorFlow, thư việ phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi Google với mục đích tiến hành các phân tích machine learning và mạng deep neural. Đây là một trong những nền tảng phần mềm phổ biến nhất, được dùng cho deep learning bao gồm các công cụ quyền lực nhằm giúp xây dựng và thực hiện mạng neural nhân tạo.
 • Những tiến bộ của deep learning có thể thấy trong các ứng dụng của smartphone, tạo ra hiệu quả trong lưới điện, đưa đến những tiến bộ về chăm sóc sức khỏe, nâng cao hiệu suất công nghiệp, và giúp tìm ra các giải pháp để biến đỏi khí hậu. Với khóa học Tensorflow này, học viên có thể xây dựng chuyên môn về các hình mẫu của deep learning, học cách vận hành TensorFlow nhằm quản lý mạng neural và giải thích kết quả.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • 40 giờ học với giảng viên hướng dẫn trực tuyến
 • Các dự án thực tế dựa trên ngành học
 • Hỗ trợ 24/7 với các buổi tư vấn riêng với chuyên gia
 • Linh hoạt trong việc lựa chọn các lớp học
 • Nhận được các buổi tư vấn từ các chuyên gia nổi tiếng trong ngành

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu rõ các khái niệm của TensorFlow, các chức năng chính của nó, các hoạt động và đường ống thực nghiệm
 • Triển khai các thuật toán deep learning, hiểu về mạng neural và đi qua các lớp của trừu tượng hóa dữ liệu, điều này sẽ cho phép bạn hiểu dữ liệu hơn bao giờ hết.
 • Làm chủ và hiểu được các chủ đề nâng cao như mạng neural networks tích chập, mạng neural quy hồi, mạng deep và các giao diện cấp cao
 • Xây dựng các hình mẫu deep learning trong TensorFlow à giải thích kết quả
 • Hiểu rõ các khái niệm ngôn ngữ và khái niệm cơ bản về mạng neural nhân tạo
 • Khắc phục sự cố và cải thiện các hình mẫu deep learning
 • Xây dựng dự án deep learning của riêng bạn
 • Phân biệt giữa machine learning, deep learning và AI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Kỹ sư phần mềm
 • Các nhà khoa học dữ liệu
 • Các nhà phân tích dữ liệu
 • Các nhà thống kê đang quan tâm về deep learning

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Hiểu biết lập trình cơ bản
 • Hiểu biết cơ bản về số học và thống kê

BÀI THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN

Để có được chứng nhận Simplilearn, học viên phải:

 • Tham dự một gói khóa học
 • Hoàn thành và vượt qua đánh giá của tất cả dự án được giao

Ai là người cung cấp chứng nhận và nó có thời hạn bao lâu?

Sau khi hoàn tất khóa học trực tuyến Deep Learning, học viên sẽ nhận được chứng nhận hoàn tất khóa học có giá trị toàn ngành từ Simplilearn với thời hạn trọn đời.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Lesson 00 - Introduction to TensorFlow

Lesson 01 - Perceptrons

Lesson 02 - Activation Functions

Lesson 03 - Artificial Neural Networks

Lesson 04 - Gradient Descent and Backpropagation

Lesson 05 - Optimization and Regularization

Lesson 06 - Intro to Convolutional Neural Networks

Lesson 07 - Introduction to Recurrent Neural Networks

Lesson 08 - Deep Learning applications

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)