Lập kế hoạch dự án

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (~16 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Mô-đun này giúp học viên biết cách sử dụng phần mềm quản trị dự án để chuẩn bị kế hoạch và quản lý dự án. Bao gồm lập kế hoạch, quản lý thời gian, chi phí, nhiệm vụ và nguồn lực.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu khái niệm về quản trị dự án.
 • Sử dụng phần mềm quản trị dự án để tạo mới và quản lý dự án hiện có.
 • Tạo và lập kế hoạch cho các nhiệm vụ; đặt ra điều kiện và thời hạn (deadline) của dự án.
 • Phân bổ chi phí, tạo và phân bổ nguồn lực cho các nhiệm vụ.
 • Xem xét hướng thực hiện hiệu quả, giám sát tiến độ và cập nhật kế hoạch.
 • Chuẩn bị và in ấn biểu đồ, báo cáo…

LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Nắm vững kĩ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm lập kế hoạch dự án.
 • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm lập kế hoạch dự án, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
 • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm lập kế hoạch dự án hiệu quả.
 • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Công cụ quản trị dự án

 • Các khái niệm

Tạo lập dự án

 • Làm việc với các dự án
 • Bắt đầu dự án mới

Các nhiệm vụ

 • Tạo nhiệm vụ
 • Lên lịch trình và các liên hệ
 • Ràng buộc và thời hạn
 • Ghi chú, Siêu liên kết

Tài nguyên và chi phí

 • Tài nguyên
 • Chi phí

Quản trị dự án

 • Đường tới hạn (critical path)
 • Theo dõi tiến độ và tái lập lịch trình

Chuẩn bị thành phẩm

 • Cài đặt
 • In ấn
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)