Oracle Database: Program with PL/SQL

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Oracle Database: Program with PL/SQL giới thiệu về PL/SQL và các lợi ích của ngôn ngữ lập trình quyền lực này. Thông qua các bài thực hành hands-on, học viên sẽ được học cách phát triển các quy trình, chức năng, gói lưu trữ và nhiều ứng dụng khác dựa trên nên tàng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu PL/SQL.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Quản lý mối liên hệ giữa các chương trình PL/SQL
 • Sử dụng cấu trúc lập trình PL/SQL và kiểm soát dòng mã có điều kiện (loops, các cấu trúc kiểm soát, và con trỏ)
 • Tạo các chức năng và thủ tục lưu trữ
 • Sử dụng các biên soạn có điều kiện để tùy chỉnh chức năng trong một ứng dụng PL/SQL mà không xóa bất kì một source code nào
 • Sử dụng các gói PL/SQL do Oracle cung cấp để tạo các màn hình, các file và các email đầu ra
 • Viết SQL tự động để mã hóa linh hoạt hơn
 • Tạo các gói chương trình con linh hoạt chịu tải 
 • Tạo các trigger để giải quyết các thách thức kinh doanh
 • Tạo và sửa lỗi các thủ tục và chức năng lưu trữ
 • Mô tả các tính năng và cú pháp của PL/SQL
 • Thiết kế các khối ẩn danh PL/SQL để thực hành linh hoạt hơn
 • Thiết kế các gói PL/SQL để tạo các nhóm kiến trúc liên quan
 • Xử lý các lỗi chạy thời gian

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các nhà phát triển ứng dụng
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích hệ thống
 • Nhà phát triển
 • Tư vấn kỹ thuật
 • Nhà phát triển PL/SQL

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  21/01/2019
TRUNG TÂM KHẢO THÍ