Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Tham gia khóa học Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning học viên được cung cấp kiến thức về phân tích hiệu suất hoạt động và và điều chỉnh một Database như: chủ động quản lý thông qua các đặc tính và công cụ phân tích hiệu suất tích hợp, chẩn đoán và điều chỉnh của các thành phần cấu thành Oracle Database cũng như các vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu suất SQL.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

  • Sử dụng các phương pháp điều chỉnh Oracle Database với các công cụ thích hợp
  • Sử dụng các truy vấn cơ sở dữ liệu để điều chỉnh chủ động các Oracle Database
  • Sử dụng các công cụ dựa trên Automatic Workload Repository để điều chỉnh cơ sở dữ liệu
  • Chẩn đoán và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hiệu suất SQL thường thấy
  • Sử dụng Enterprise Manager liên quan đến hiệu suất để giám sát Oracle Database
  • Nắm bắt các kiến thức về Oracle Database Cloud Service

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Quản trị Data Warehouse
  • Quản trị cơ sở dữ liệu

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  30/03/2024
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)