Oracle Database 12c: Clusterware Administration

THỜI LƯỢNG: 4 ngày (~32 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Oracle Database 12c: Clusterware Administration truyền tải các khái niệm tổng quan về cluster và kiến trúc của Oracle Clusterware cũng như được giới thiệu về các dịch vụ Oracle Database Exadata Cloud Service thông qua các bài thực hành hands-on lab của Oracle. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Mô tả các thành phần và và chức năng của Oracle Autonomous Health Framework
 • Sử dụng Cluster Resource Activity Log
 • Định vị các log file của Oracle Clusterware
 • Giải thích các nguyên tắc và mục đích của clusters
 • Môt tả các bài thực hành tốt nhất về phần cứng cluster
 • Mô tả kiến trúc của Oracle Clusterware
 • Mô tả Available Cluster Options
 • Thực hiện các nhiệm vụ trước cài đặt đối với Grid Infrastructure
 • Thực hiện một cài đặt Grid Infrastructure dựa trên hình ảnh
 • Thực hiện các bước của điều kiện tiên quyết để mở rộng một cluster
 • Thêm một Leaf node và một Hub node vào Flex cluster
 • Mô tả phạm vi và khả năng của việc đánh giá lệnh what-if
 • Chứng minh khả năng quản lý Clusterware
 • Mô tả kiến trúc và các thành phần quản lý cluster dựa trên chính sách
 • Triển khai thay thế nguồn tài nguyên tải
 • Triển khai thực hiện bỏ qua nút dựa trên trọng lượng máy chủ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Các nhà quản trị hệ thống CNTT

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Kinh nghiệm thực tiễn về Oracle Database 11g: Release 2 on Linux Operating System

RELATED COURSES

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)