Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Tham gia khóa học này, học viên sẽ được học cách thực hiện sao lưu và phục hồi dựa trên các thành phần kiến trúc liên quan đến Oracle Database. Một loạt các các kịch bản sao lưu, thất bại, lưu trữ và phục hồi sẽ được cung cấp để học viên có thể học cách đánh giá các yêu cầu phục hồi của chính họ và phát triển một chiến lược phù hợp để cho các quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu được hiệu quả. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Mô tả các thành phần kiến trúc liên quan đến hoạt động sao lưu và phục hồi của Oracle Database
 • Thực hiện sao lưu và phục hồi một cơ sở dữ liệu được mã hóa
 • Thực hiện phục hồi tablespace tại một thời điểm cụ thể
 • Cấu hình khả năng phục hồi của cơ sở dữ liệu
 • Mô tả Cloud Tooling dành cho sao lưu và phục hồi
 • Mô tả các phương pháp sao lưu Oracle Database và các hoạt động phục hồi dùng để giải quyết lỗi cơ sở dữ liệu
 • Sử dụng Oracle Flashback Technologies để phục hồi các lỗi do con người gây ra
 • Sử dụng Recovery Manager (RMAN) để tạo các hoạt động sao lưu và thực hiện phục hồi
 • Sử dụng Data Recovery Advisor để chẩn đoán và sửa chữa các lỗi
 • Lên kế hoạch cho các quy trình sao lưu và phục hồi.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Quản trị kỹ thuật
 • Quản trị kho dữ liệu
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Tư vấn kỹ thuật

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  18/12/2021
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)