Certified Data Centre Expert

THI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GII THIU KHÓA HC

CDCE là chứng chỉ hàng đầu dành cho các chuyên gia trung tâm dữ liệu trong lĩnh vực thiết kế/xây dựng trung tâm dữ liệu và các lĩnh vực liên quan. Khóa học 5 ngày này được thiết kế để chuẩn bị cho những người tham gia phân tích một trường hợp kinh doanh nhất định và thực hiện đánh giá kỹ thuật cho một kế hoạch dự án và một bộ thiết kế để triển khai sứ mệnh của một trung tâm dữ liệu quan trọng.

Khóa học cũng thu hút người tham gia đánh giá sản phẩm và trình bày cách lựa chọn thiết bị và phát triển các kịch bản kiểm tra thiết bị (IET) và kiểm tra hiệu suất và xác nhận tích hợp (IPVT). CDCE được xây dựng dựa trên kiến thức thu được trong các khóa học CDCP và CDCS. Những người tham gia vượt qua kỳ thi sẽ tham gia cùng các chuyên gia thiết kế dự án trung tâm dữ liệu ưu tú của ngành.

CDCE là chương trình đào tạo cấp cao nhất trong chương trình đào tạo Thiết kế và Xây dựng EPI theo Khung đào tạo Trung tâm Dữ liệu EPI. Học viên tham gia phải có chứng chỉ CDCS hợp lệ để có thể đăng ký lớp CDCE.

MC TIÊU KHÓA HC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:

 • Lựa chon một phương án tối ưu cho việc xây dựng Data Center dựa trên nhu cầu của hiện tại và tương lai
 • Hiểu rõ và có khả năng mô tả được các thành phần quan trọng để đảm bảo tính hi-availability của một Data Center cũng như đưa ra một kế hoạch tối ưu để thiết lập và xây dựng một Data Center
 • Nắm vững thiết kế các giai đoạn trong vòng đời dự án Data Center và các bước thực hiện, triển khai dự án
 • Phân tích kế hoạch kinh doanh cũng như có khả năng hoàn thiện một bản kế hoạch đầu tư dự án nhằm phục hồi khả năng kinh doanh (business resilience), lựa chọn mức độ đầu tư xây dựng (site selection), phân tích dự báo các yêu cầu về thiết kế (design requirements) để khai thác Data Center một cách tối ưu và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp
 • Có đủ kiến thức để tiến hành đánh giá và kiểm toán việc thiết kế kỹ thuật theo chuẩn TIA
 • Đọc và hiểu sơ đồ điện tổng thể (Single Line Electrical Diagram) cũng như các tài liệu thiết kế liên quan, để từ đó có thể phát hiện các lỗi thiết kế thường gặp.
 • Đánh giá hồ sơ dữ liệu sản phẩm (product datasheets) và nắm bắt được các thông số kỹ thuật (technical specifications) và tính năng (functional requirements) phù hợp với phạm vi và đặc tính kinh doanh
 • Hiểu biết về sự tương quan giữa các yếu tố như diện tích không gian, khả năng chịu tải của sàn, khả năng làm mát, hệ thống điện, đặc tính bảo trì,.. để đưa ra phương án thiết kế cho phù hợp
 • Lập kế hoạch về việc phát triển các đánh giá IET (Individual Equipment Test) và IPVT (Integrated Performance and Validation Test)
 • Xây dựng các văn bản hướng dẫn, các bản checklists cần thiết cho quá trình chuyển giao bao gồm các nội dung về trang thiết bị (facility), kiến trúc (architectural), máy móc (mechanical), điện (electrical), công nghệ thông tin (IT elements),... cũng như các tài liệu liên quan
 • Xây dựng kế hoạch khấu hao và thay thế các trang thiết bị trong Data Center

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Đối tượng chính của khóa học này là bất kỳ chuyên gia CNTT, cơ sở hoặc trung tâm dữ liệu nào, những người có liên quan đến thiết kế/xây dựng, cải tạo hoặc di dời một trung tâm dữ liệu quan trọng.

ĐIU KIN THAM GIA

Người tham gia phải có chứng chỉ CDCS hợp lệ để đăng ký CDCE.

KHÓA HC LIÊN QUAN

CHNG NHN

 • Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của EPI.
 • Học viên khi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do SmartPro đại diện Trung tâm khảo thí EXIN tổ chức được cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu trong vòng 03 năm.

NI DUNG KHÓA HC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)